Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης στο ΕΒΕΧ για την κυκλική οικονομία

Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης στο ΕΒΕΧ για την κυκλική οικονομία

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με τις κρητικές επιχειρήσεις και τους συλλογικούς φορείς αυτών με τίτλο: «Ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στους επιχειρηματικούς τομείς της Αγροδιατροφής και του Τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης».

Την Τετάρτη, 13 Απριλίου, από τις 12:00 έως τις 14:00, στο Επιμελητήριο Χανίων, θα παρουσιαστούν πρώιμα αποτελέσματα έρευνας  μέσω ερωτηματολογίων για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και της δυναμικής της κυκλικής οικονομίας στις κρητικές επιχειρήσεις στις αλυσίδες αξιών της αγροδιατροφής και του τουρισμού. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές κυκλικής διαχείρισης ροών στους εν λόγω κλάδους και θα επακολουθήσει συζήτηση με τους επιχειρηματίες για το πως θα πολλαπλασιαστούν αυτές οι πρακτικές στις τοπικές επιχειρήσεις.

Σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν για το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για την οικονομία της Κρήτης, όσες περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται, προκειμένου η προαναφερθείσα μελέτη να χαρτογραφήσει τις πραγματικές ανάγκες των κρητικών επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης θα μπορέσει στο εγγύς μέλλον να διαμορφώσει πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία πιο προσαρμοσμένα στις ανωτέρω ανάγκες.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από την ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης και από το έργο Replace -Interreg Europe.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather