Είκοσι εννιά καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ανάμεσα στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως

Είκοσι εννιά καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ανάμεσα στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως

Επιβεβαιώθηκε και φέτος το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει, καθώς και η διεθνής φήμη που έχει αποκτήσει, το Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης των Baas, Boyak, Ioannidis (2021) του Πανεπιστημίου Stanford. Η κατάταξη αυτή, με τίτλο “Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators“, ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την επίδοση όλων των ακαδημαϊκών παγκοσμίως. Είκοσι εννέα (29) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος (μεταξύ αυτών το 20% των υπηρετούντων σήμερα μελών ΔΕΠ) εμφανίζονται συνολικά στις λίστες της κατάταξης.

Η ανανεωμένη, για το 2021, ταξινόμηση των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και του συνολικού τους έργου και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως. Η ευρύτερη ετήσια αξιολόγηση της ομάδας του Πανεπιστημίου Stanford βασίζεται στον αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.

Είκοσι δύο (22) μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκονται για το έτος 2020 στη λίστα με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως, καθώς και σ’ αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική περιοχή τους (μεταξύ 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υποκατηγοριών τους που αναλύθηκαν). Πρόκειται για τους (κατά σειρά κατάταξης):

 1. Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)
 2. Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 4. Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 5. Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 6. Αναπληρωτής Καθηγητής Κονσολάκης Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 7. Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 8. Καθηγητής Δούμπος Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 9. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)
 10. Καθηγητής Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 11. ΕΔΙΠ Κουτρούλης Αριστείδης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 12. Επίκουρος Καθηγητής Στεφανάκης Αλέξανδρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 13. Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 14. Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 15. Καθηγητής Γρηγορούδης Ευάγγελος (Σχολή ΜΠΔ)
 16. Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 17. Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 18. Καθηγητής Γκίκας Πέτρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 19. Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 20. Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 21. Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 22. Επίκουρος Καθηγητής Μπεκιάρης-Λυμπέρης Νικόλαος (Σχολή ΗΜΜΥ)

Επίσης, στον κατάλογο των κορυφαίων ερευνητών με βάση το συνολικό επιστημονικό τους έργο βρίσκονται είκοσι πέντε (25) μέλη, 18 εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην παραπάνω λίστα:

 1. Ομότιμος Καθηγητής Παπαγεωργίου Μάρκος (Σχολή ΜΠΔ)
 2. Καθηγητής Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΠΔ)
 3. Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 4. Καθηγήτρια Ψυλλάκη Ελευθερία (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 5. Καθηγήτρια Βάμβουκα Δέσποινα (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 6. Καθηγητής Κομνίτσας Κωνσταντίνος (Σχολή ΜΗΧΟΠ)
 7. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 8. Καθηγητής Μπλέτσας Άγγελος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 9. Καθηγητής Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 10. Καθηγητής Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 11. Ομότιμος Καθηγητής Καλογεράκης Νικόλαος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 12. Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρινάκης Ιωάννης (Σχολή ΜΠΔ)
 13. Αναπληρωτής Καθηγητής Κονσολάκης Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 14. Καθηγητής Δούμπος Μιχάλης (Σχολή ΜΠΔ)
 15. Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 16. Αφυπηρετήσας Καθηγητής Τσάνης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 17. Καθηγητής Γεντεκάκης Ιωάννης (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 18. Καθηγητής Γκίκας Πέτρος (Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ)
 19. Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 20. Καθηγήτρια Μαραβελάκη Παγώνα-Νόνη (Σχολή ΑΡΜΗΧ)
 21. Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης (Σχολή ΗΜΜΥ)
 22. Ομότιμος Καθηγητής Φίλης Ιωάννης (Σχολή ΗΜΜΥ)
 23. Ομότιμος Καθηγητής Χριστοδουλάκης Σταύρος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 24. Αναπληρωτής Καθηγητής Κανέλλος Φώτιος (Σχολή ΗΜΜΥ)
 25. Αφυπηρετήσας Καθηγητής Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος (Σχολή ΗΜΜΥ)

Συνολικά, και στις δύο λίστες, εμφανίζονται είκοσι εννέα (29) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης συγχαίρει θερμά τα μέλη του ακαδημαϊκού του προσωπικού για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Ίδρυμα, και το οποίο έχει συμβάλλει στην κατάταξη του Πολυτεχνείου Κρήτης μεταξύ των 800-1000 καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με το World University Rankings (Times Ηigher Εducation).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather