Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για ρομποτικά συστήματα στο Νοσοκομείο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για ρομποτικά συστήματα στο Νοσοκομείο

Εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων στο Φαρμακείο και το Αιμοδυναμικό Τμήμα.

Χρηματοδότηση ύψους 678.280 € από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας 2021-2025 υπεγράφη χθες Πέμπτη από τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, η οποία αφορά στο έργο: “Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Αποθήκευσης και Διαχείρισης Φαρμάκων και Αναλωσίμων για την Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για το νέο αυτό έργο «επεκτείνει τις δυνατότητες του Αυτοματοποιημένου Ρομποτικού Συστήματος Διαχείρισης Φαρμάκων (Pharmacy Automated Dispensing System), το οποίο ετέθη σε λειτουργία στο Γ.Ν. Χανίων πριν από έναν περίπου χρόνο και αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης φαρμάκων που για πρώτη φορά εγκαθίσταται σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ.

Αναλυτικότερα το νοσοκομείο Χανίων θα προχωρήσει:
-1. Στην προμήθεια Αυτοματοποιημένου (ρομποτικού) Συστήματος Διαχείρισης Φαρμάκων Ψυχρής Αλυσίδας καθώς και ελεγχόμενων και επικινδύνων φαρμάκων.
Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Φαρμάκων Ψυχρής Αλυσίδας θα επιτελεί τα ακόλουθα:
-Θα παρέχει χώρο αποθήκευσης φαρμάκων σε ψυκτικό θάλαμο, κατάλληλο για τη αποθήκευση φαρμάκων που απαιτούν φύλαξη σε θερμοκρασίες 2ο C – 8ο C.
-Θα κάνει αυτόματη και ημιαυτόματη αποθήκευση φαρμάκων.
-Θα κάνει διαχείριση ηλεκτρονικών αιτημάτων κλινικών (συνταγές), αυτόματη προετοιμασία τόσο των φαρμάκων προς διανομή στις κλινικές στις αρχικές συσκευασίες φαρμάκων όσο και για την εκτέλεση των συνταγών εξωτερικών ασθενών και αυτόματη ταξινόμηση προς διανομή ανά κλινική.

-2. Στην προμήθεια Ρομποτικού Συστήματος Αυτόματης Διαχείρισης «ελεγχόμενων» (Controlled medicines) και «Επικίνδυνων φαρμάκων» (Hazard drugs) , με δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού και αυτοματοποιημένης διαχείρισης, με τη χρήση γραμμωτών κωδικών, των παραλαβών, της διανομής και του ελέγχου των αποθεμάτων για όλα τα φάρμακα (ακόμα και αυτά που δεν δύνανται να διακινηθούν από τα ρομποτικά συστήματα).

-3. Στην προμήθεια Συστημάτων Ψηφιακής Διαχείρισης Αναλώσιμων Υλικών για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του νοσοκομείου.
Τα συστήματα αυτά θα παρέχουν:
-Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τη κίνηση των αναλωσίμων υλικών.
-Ιχνηλασιμότητα των υλικών από την παραλαβή μέχρι την χρήση.
-Αυτόματη δημιουργία αναφορών χρησιμοποιημένων , αποθεμάτων, ληξιπρόθεσμων κ.λ.π. ανά πάσα στιγμή.
-Αντιστοίχιση προϊόντος (S/N ή LOT κ.λ.π.) ανά ασθενή /επέμβαση/ χειρουργική αίθουσα.

-4. Στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης των υλικών υψηλού κόστους, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία RFID, με αυτό του νοσοκομείου (ΟΠΣΥ 7ης ΥΠΕ Κρήτης).

Σημειώνεται τέλος ότι με την ολοκλήρωση των παραπάνω παρεμβάσεων το Γ.Ν. Χανίων θα επιτύχει τον εξορθολογισμό της διαχείρισης τόσο των επικίνδυνων φαρμάκων και των φαρμάκων ψυχρής αλυσίδας όσο και των αναλωσίμων υψηλού κόστους του Αιμοδυναμικού Τμήματος (βηματοδότες, εμφυτεύματα, κ.λ.π.) με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather