Εγκρίθηκαν 15.357 προσλήψεις σε δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών

Εγκρίθηκαν 15.357 προσλήψεις σε δήμους από το υπουργείο Εσωτερικών

Εγκρίθηκαν 15.357 προσλήψεις σε 327 Δήμους, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Οι εγκρίσεις αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με τον μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιας απασχόλησης τριών ωρών που καταγράφεται στη δεύτερη στήλη και αποτελεί τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων. Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις δύο στήλες του πίνακα.

Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των δήμων.

Δείτε  την κατανομή ΕΔΩ

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather