Δήμος Πλατανιά: Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου

Δήμος Πλατανιά: Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Ένωση Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης  Ν. Χανίων, πρόκειται να υλοποιήσει φέτος το θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι εγγραφές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Μαθημάτων Α΄-Β΄ και Γ΄ τάξης ΓΕΛ, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022, θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (στο δημοτικό κατάστημα Αλικιανού, πρώην Δημαρχείο) καθημερινά, από τις 08.00 έως τις 14.00 (πληροφορίες: κα Βενετάκη Αναστασία τηλ. Επικοινωνίας: 28213 41040, 28213 41033, και στο e-mail: kentrokoinotitas@platanias.gr).

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες εκπαιδευτικής αρωγής που θα παρέχονται μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στους μαθητές, οι οικογένειες των οποίων βρίσκονται αντιμέτωπες με δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, είναι δωρεάν και αφορούν ένα επιλεγμένο μάθημα ανά ωφελούμενο μαθητή. Τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν ως εξής:

Φροντιστηριακή μονάδα: Προσφερόμενες θέσεις:

Αφορούν μόνο το γενικό λύκειο

«ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ», Κάτω Δαράτσο. Υπεύθυνη μαθημάτων: Μυγιάκη Αφροδίτη 1 (μία) θέση για το σύνολο των μαθημάτων στην α’ τάξη του  λυκείου.
«ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ», Πλατεία Δικαστηρίων, Υπεύθυνη μαθημάτων: Αλιγιζάκη Στέλλα 1 (μία) θέση στην α΄λυκείου μόνο για το μάθημα των αρχαίων και της έκθεσης.

1 (μία) θέση στη β’ λυκείου για τον τομέα ανθρωπιστικών επιστημών.

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ – ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ», Ταυρωνίτης, Υπεύθυνος μαθημάτων: Σκορδίλης Λευτέρης 1 (μία) θέση στην α’ λυκείου για ένα μαθητή από το Κολυμβάρι.

1 (μία) θέση στη β’ λυκείου για ένα μαθητή από το Κολυμβάρι και για ένα μαθητή από τις Βουκολιές.

«Πρωτοπορία», Πλατεία Κοτζάμπαση, Υπεύθυνη μαθημάτων: Γαλανάκη Μαρία 1 (μία) θέση για την α’ λυκείου.

1 (μία) θέση για τη β’ λυκείου.

1)      «Μεθοδικό», Εμπορικό κέντρο «Ερμής», Υπεύθυνος μαθημάτων: Σινάνης Χάρης 1 (μία) θέση στη γ’ λυκείου, τομέας υγείας.

(παρακαλώ ζητήστε διευκρινίσεις από την Μυγιάκη Αφροδίτη)

Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα για το σχολικό έτος 2021 – 22 έχουν ήδη αρχίσει από τις 13/9, συνεπώς οι τελικώς επιλεγέντες μαθητές του κοινωνικού φροντιστηρίου θα πρέπει να ακολουθήσουν το τρέχον πρόγραμμα μαθημάτων του εκαστότε φροντιστηρίου, να συμμορφώνονται πλήρως στον κανονισμό λειτουργίας των φροντιστηρίων και στα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά του κορονοϊού.

Η ένταξη των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Πλατανιά θα γίνει μετά από αξιολόγηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενώ θα ληφθεί υπόψη και ο βαθμός απόλυσης της προηγούμενης τάξης φοίτησης και η προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με την πρακτική αξιολόγησης που εφαρμόζει η Ένωση Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Χανίων. Σκοπός της όλης πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος Κοινωνικής Αρωγής και Προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των οικονομικά αδύναμων μαθητών της περιοχής του Δήμου Πλατανιά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ -Β΄και Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία όπου υπάρχει δυνατότητα).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2020.
 • Φωτοτυπία Ε1 φορολογικού έτους 2020 (φορολογική δήλωση).
 • Φωτοτυπία Ε9 (Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων).
 • Απολυτήριο της προηγούμενης τάξης φοίτησης.
 • Αποδεικτικό μονογονεϊκότητας
 • Ισχύουσα κάρτα Ανεργίας

Β.  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 • Αντίγραφο βεβαίωσης επιτροπής περί αναπηρίας με αναγραφόμενο το ποσοστό αναπηρίας.
 • Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Φωτοτυπία Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α’ κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου.
 • Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κύριας κατοικίας ή πρόσφατη απόδειξη ενοικίου.
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather