Δήμος Πλατανιά: Ρεύμα από ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση στο δημοτικό κτίριο του Αλικιανού

Δήμος Πλατανιά: Ρεύμα από ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση στο δημοτικό κτίριο του Αλικιανού

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι υπογράφηκε η σύμβαση, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ΝΟΡΜΑ ΑΤΕ, για την εκτέλεση του έργου   «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Δημοτικού καταστήματος Αλικιανού», προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης επισήμανε ότι “ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει σταθερά τις δράσεις του για εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο στα Δημοτικά ακίνητα όσο και στα σχολικά κτίρια, ενώ παράλληλα εγκαθιστά και φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή ενέργειας και τον συμψηφισμό της ενεργειακής κατανάλωσης“.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την αξιοποίηση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο είναι οι ακόλουθες:

  • Μόνωση κελύφους με το σύστημα της θερμοπρόσοψης
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
  • Αντικατάσταση των λαμπτήρων των φωτιστικών με νέους τεχνολογίας LED.
  • Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής
  • Εγκατάσταση συστήματος BEMS
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε επιλεγμένα ανοίγματα

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6  μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather