Δήμος Πλατανιά: Οι δημότες γονείς των αγοριών γεννηθέντων το 2005 να επικοινωνήσουν με το ληξιαρχείο

Δήμος Πλατανιά: Οι δημότες γονείς των αγοριών γεννηθέντων το 2005 να επικοινωνήσουν με το ληξιαρχείο

Παρακαλούνται  οι γονείς – κηδεμόνες  των εγγεγραμμένων  στα Μητρώα Αρρένων  του  Δήμου  Πλατανιά έτους 2005 να επικοινωνήσουν με το  τμήμα Δημοτικής Κατάστασης , Γραφείο Μητρώο  Αρρένων στην παραπάνω Διεύθυνση, μέχρι την 31/3/2021 ώστε να υποβάλλουν με mail υπεύθυνη δήλωση  Ν.1599/86 με τα παρακάτω :                    

Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας  τους,

Το  επάγγελμα  των τέκνων (πχ μαθητής Λυκείου)

Την τάξη  που  αποφοίτησαν τα τέκνα

Το θρήσκευμα τους

ώστε  να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί Πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες  το έτος 2005  κλάσεως  2026.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather