Δήμος Πλατανιά: Νέες παιδικές χαρές σε Ντερέ, Μάλεμε, Παλαιά Ρούματα, Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Νέες παιδικές χαρές σε Ντερέ, Μάλεμε, Παλαιά Ρούματα, Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε χθες ότι παραδόθηκαν σε χρήση τέσσερις νέες παιδικές χαρές και παιδότοποι στις δημοτικές κοινότητες Ντερέ, Μάλεμε, Παλαιών Ρουμάτων και στο νηπιαγωγείο του Πλατανιά, με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ.

Η μελέτη προέβλεπε προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιχνιδιού, αστικού εξοπλισμού, δαπέδων ασφαλείας και λοιπού εξοπλισμού παιδότοπων, καθώς και τις δαπάνες του συνόλου των απαραίτητων ενεργειών για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση, των ειδών και δαπέδων, καθώς και όλες τις απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονταν, ώστε μετά την αποπεράτωση τους οι διαμορφωμένοι χώροι να φιλοξενούν παιδότοπους και χώρους παιχνιδιού, κατάλληλους για χρήση από παιδιά.

Παράλληλα τηρήθηκαν οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας και όπου απαιτούνταν φέρουν πιστοποιήσεις λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του “Πράσινου Ταμείου”, μετά από μελέτη και πρόταση που είχε υποβάλλει ο Δήμος Πλατανιά, αλλά και από ιδίους πόρους του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι “συνεχίζουμε τον σχεδιασμό μας για δημιουργία παιδότοπων σε μεγάλο αριθμό κοινοτήτων μας, παράλληλα με αναπλάσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αναβάθμισης της καθημερινότητας των δημοτών μας αλλά και δημιουργίας χώρων αναψυχής. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και νέες συμβάσεις για αναπλάσεις περιοχών μας”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather