Δήμος Πλατανιά: Δράσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων

Δήμος Πλατανιά: Δράσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων

Την υλοποίηση δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιοαποβλήτων έχει δρομολογήσει ο Δήμος Πλατανιά. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

– Προμήθεια εξοπλισμού και ειδικότερα ενός απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με καδοπλυντήριο, ενός φορτηγού με γερανό και αρπάγη και ενός κλαδοτεμαχιστή.

– Δράσεις προώθησης οικιακής κομποστοποίησης με την προμήθεια 200 οικιακών κομποστοποιητών και διανομή σε οικίες με κήπο.

– Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων και ειδικότερα την τοποθέτηση χωριστού ρεύματος καφέ κάδων για τη συλλογή των οργανικών απορριμμάτων μεγάλων παραγωγών (επιχειρήσεις, εστιατόρια, ξενοδοχεία, υπεραγορές κ.α.) και συχνή αποκομιδή αυτών με το απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων.

Η προμήθεια του απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων και του φορτηγού με γερανό και αρπάγη έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες η παραλαβή τους, ενώ η προμήθεια καφέ κάδων βιοαποβλήτων και ενός κλαδοτεμαχιστή βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης.

Εν τω μεταξύ η παραλαβή των 200 οικιακών κομποστοποιητών έχει ήδη ολοκληρωθεί και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, με στόχο τη μείωση των οργανικών αποβλήτων που καταλήγουν στους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων και την ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ).

Ο Δήμος Πλατανιά έχει εξασφαλίσει  τη χρηματοδότηση των παραπάνω  δράσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather