Διαγωνισμός για τα έργα ενίσχυσης ύδρευσης Πλατάνου Δήμου Κισάμου

Διαγωνισμός για τα έργα ενίσχυσης ύδρευσης Πλατάνου Δήμου Κισάμου

Ο Δήμος Κισάμου ανακοίνωσε ότι “με την υπ. αρ. 110/14-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισάμου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή έργου,  για το έργο «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης”.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Κισάμου, “η μελέτη και η εξασφάλιση της  χρηματοδότησης  του συγκεκριμένου έργου έγιναν από την σημερινή δημοτική αρχή,  η οποία με σχεδιασμό και όραμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα διασφαλιστεί η επάρκεια του νερού ύδρευσης στην Τ.Κ. Πλατάνου και Τ.Κ. Γραμβούσας και ειδικά στις πολύπαθες περιοχές του Αγ. Κωνσταντίνου (Μπενιουδιανά) και την περιοχή των Φαλασάρνων.

Οι ημερομηνίες λήξης υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ορίστηκαν η 15η και 19η Σεπτεμβρίου 2023 αντίστοιχα”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather