Δήμος Χανίων: Διαδικτυακά η 3η τεχνική συνάντηση των εταίρων της πράξης Step2Smart

Δήμος Χανίων: Διαδικτυακά η 3η τεχνική συνάντηση των εταίρων της πράξης Step2Smart

Ο Δήμος Χανίων στο πλαίσιο της 3ης Ημερίδας της Πράξης, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά και λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαίτερες συνθήκες, που προκύπτουν από την έλευση της πανδημίας COVID-19, θα φιλοξενήσει επίσης διαδικτυακά την 3η Τεχνική Συνάντηση Εταίρων της Πράξης Step2Smart, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, 10:30 – 14:30.

Η ατζέντα των εμπλεκομένων φορέων θα επικεντρωθεί στην πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ανά εταίρο, τις Τεχνικές προκλήσεις κατά την υλοποίηση του έργου- Step2Smart, καθώς επίσης την αξιολόγηση αλλά και τις προτάσεις επέκτασης του πιλοτικού συστήματος πληροφόρησης και φωτεινής σηματοδότησης στον Δήμο Χανίων.

Λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική συνάντηση υπάρχουν διαθέσιμες εδώ: ατζέντα

Περιγραφή του Έργου και της περιοχής παρέμβασης στον Δήμο Χανίων

Επιλέχτηκαν 5 κόμβοι επί της Λεωφόρου Καραμανλή, με αφετηρία το Λιμάνι της Σούδας και προορισμό επί της Λ. Ηρακλείου, την περιοχή Κουμπέ.

Συγκεκριμένα οι κόμβοι που επιλέχτηκαν είναι οι παρακάτω:

1. Αφετηρία (Κόμβος 56): Λ. Καραμανλή – Σούδας / Πλωτάρχου Μαυριδάκη (ΣΥΝ.ΚΑ.)

2. (Κόμβος 34): Λ. Καραμανλή – Σούδας / Μακεδονίας (Μ.Α.Ι.Χ)

3. (Κόμβος 31): Λ. Καραμανλή- Σούδας / Πύλες εισόδου και εξόδου Ι.Κ.Α.

4. (Κόμβος 25): Λ. Καραμανλή – Σούδας / Χρυσοπηγής – Δικωνύμου – Νεροκούρου (ΚΑΛΥΚΑΣ)

5. Προορισμός (Κόμβος 19): Λ. Ηρακλείου – Σούδας / Αναγνώστου Γογονή (ΚΟΥΜΠΕΣ).

Συνοπτικά οι δράσεις, που αναπτύχθηκαν, αφορούν:

  • Την εγκατάσταση πέντε (5) ρυθμιστών κυκλοφορίας στα δύο ρεύματα της κύριας κατεύθυνσης του οδικού άξονα της Λ. Σούδας.

  • Την αντικατάσταση των μόνιμων ανιχνευτών κυκλοφορίας σε απόσταση περίπου πενήντα (50) μέτρων από τη stopline κάθε κόμβου.

  • Την εγκατάσταση δύο (2) αισθητήρων Bluetooth για τον υπολογισμό του χρόνου ταξιδιού.

  • Την εγκατάσταση δύο (2) σταθμών περιβαλλοντικών μετρήσεων για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων.

  • Την εγκατάσταση τριών (3) πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (Variable Message Signs), που έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των πέντε (5) κόμβων για την άμεση ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου.

  • Την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής, που περιλαμβάνει δύο (2) λογισμικά, που συνδέονται και διαμοιράζουν κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Συγκεκριμένα η Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης ( INVIPO) και η Πλατφόρμα Ελέγχου Ρυθμιστών Κυκλοφορίας (OKO).

Ο τελικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το Δήμο Χανίων ανήλθε στις 378.171,00€,

Δικαιούχοι της Πράξης Step2Smart

Σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, οι Δικαιούχοι της Πράξης Step2Smart είναι οι ακόλουθοι:

  • Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου (Τμήμα Δημοσίων Έργων) – Επικεφαλής Εταίρος (Επ. Ετ.) της Πράξης

  • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας)

  • Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)

  • Δήμος Κω

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΑΞΗΣ: www.eng.ucy.ac.cy/step2smart

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: www.greece-cyprus.eu

PORTAL Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: step2smart.chania.gr

Το Step2Smart είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη), που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Δημοσιότητα της Πράξης

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας του έργου στις 4/12/2020, στις 10.00, θα πραγματοποιηθεί η 3η Hμερίδα Πράξης step2smart προκείμενου η σημασία και τα αποτελέσματα της Πράξης step2smart να βρουν απήχηση στην ευρύτερη κοινωνία.

Μετά το πέρας της ημερίδας θα αποσταλεί στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες υλικό δημοσιότητας του Προγράμματος.

Για εγγραφές εδώ: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIuf-iqrDkrGdCnxPxN22ID5Yvk0HoXPkfM 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather