Διεθνές συνέδριο «Αντιμετωπίζοντας τη Φτώχεια και την Αποστέρηση. Πολιτικές Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Διεθνές συνέδριο «Αντιμετωπίζοντας τη Φτώχεια και την Αποστέρηση. Πολιτικές Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο, «Αντιμετωπίζοντας τη Φτώχεια και την Αποστέρηση. Πολιτικές Χωρικού Κοινωνικού Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023, 09:00-18.30, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Το Συνέδριο πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν, διακεκριμένοι Καθηγητές Κοινωνικής Πολιτικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Ακαδημαϊκοί και ερευνητές του Παρατηρητηρίου και του ΕΚΑΕΚΕ, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), στελέχη και θεσμικοί εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης. Οι θεματικές των εισηγήσεων καλύπτουν ζητήματα που αφορούν στις πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας και της αποστέρησης από τη διεθνή εμπειρία, στη διερεύνηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και της αποστέρησης στην Περιφέρεια Κρήτης μέσα από το έργο του Παρατηρητηρίου, καθώς και στις στρατηγικές και χρηματοδοτήσεις για τις κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Συνέδριο είναι ανοικτό στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο. Οι εισηγήσεις γίνονται στα ελληνικά και αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά και από αγγλικά σε ελληνικά. Διατίθεται βεβαίωση παρακολούθησης από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, στον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του. Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν δια ζώσης υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης. Για τη δια ζώσης συμμετοχή μπορείτε να κάντε εγγραφή στο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcdsR25p6l5_RBXFQLC7l9YK1z1pFOU2qAY3Ddmx08lv8n6g/viewform

Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση η εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iU-vYDoYTV24242HEHYaog#/registration

Οι εγγραφές γίνονται επίσης στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την ημέρα διεξαγωγής του.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή Πύλη του Παρατηρητηρίου: socialobservatory@crete.gov.gr

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

 

Συντονισμός: Νίκος Παπαδάκης, Καθηγητής  Πολιτικής Επιστήμης, Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ), Πανεπιστήμιο Κρήτης

12:30-12:50 «Ανισότητες και συνθήκες διαβίωσης στην Περιφέρεια  Κρήτης: συγκρίσεις και τάσεις»  

Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής & Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επιστημονικά  Υπεύθυνος 1ου Ερευνητικού Άξονα Ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης

5΄παρέμβαση: Γιώργος Ντούρος, Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Στατιστικών Νοικοκυριών, Ελληνική Στατιστική Αρχή(ΕΛΣΤΑ)

12:50-13:10 «Χαρτογράφηση της πολλαπλής αποστέρησης στην Κρήτη & ο στόχος της χωρο-κοινωνικής βιωσιμότητας» 

Δήμητρα Σιατίτσα,  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επιστημονική Συνεργάτιδα 3ου Ερευνητικού Άξονα Ομάδας Ερευνών  πανεπιστημίου Κρήτης

13:10-13:30 «Μειονεκτούσες κοινότητες στον αγροτικό και αστικό χώρο της Κρήτης. Η πρόκληση της χωρικής δικαιοσύνης» 

Γιάννης ΖαϊμάκηςΚαθηγητής Κοινωνιολογίας και  Διευθυντής Εργαστηρίου  Κοινωνικής Ανάλυσης και  Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ), Πανεπιστήμιο Κρήτης Συντονιστής της Ομάδας Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης  

13:30-13:50 «Χαρτογράφηση  τοπικών αναγκών και υπηρεσιών για την κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη στην  Κρήτη» 

Άγγελος Λουκάκης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ-ΕΚΚΕ). Επιστημονικός Συνεργάτης Παρατηρητηρίου

13:50-14:30 Συζήτηση
14:30-15:30 Διάλειμμα Καφέ – Ελαφρύ Γεύμα
3ο Μέρος: 15:30-18:30 

«Στρατηγικές & χρηματοδοτήσεις. Κοινωνικές και χωρικές προσεγγίσεις βιώσιμης ανάπτυξης»

Συντονισμός: Κατερίνα Βλασάκη,  Προϊσταμένη  Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Περιφέρεια Κρήτης. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

 

15:30-15:50 «Η Περιφερειακή διάσταση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων » 

Barbara KauffmannΔιευθύντρια Απασχόλησης και Κοινωνικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ε.Ε.

15:50-16:10  «Στρατηγικές κοινωνικές επενδύσεις ΕΤΠΑ 2021-2027: κοινωνικοοικονομικές & χωρικές διαστάσεις» 

Παναγιώτης Πανταζάτος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος, Μονάδα “Ελλάδα- Κύπρος”, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ε.Ε.

16:10-16:30 «Η αντιμετώπιση της φτώχειας και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μέσω των δράσεων του Προγράμματος “ΚΡΗΤΗ” 2021-2027 » 

Μαρία Κασωτάκη,  Χημικός Μηχανικός.  Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη»

16:30-16:50  «Το παρατηρητήριο καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η συμβολή του στην βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης» 

Χρύσα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Περιφέρεια Κρήτης

16:50-17:20 Συζήτηση
17:20-18:30 Στρογγυλό Τραπέζι             

Λάμπρος Καμπουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής

Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Κοινωνικής  Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

Νικόλαος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος

Γιάννης Ζαϊμάκης,  Καθηγητής Κοινωνιολογίας και  Διευθυντής Εργαστηρίου  Κοινωνικής Ανάλυσης και  Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (ΕΚΑΕΚΕ), Πανεπιστήμιο Κρήτης Συντονιστής της Ομάδας Ερευνών Πανεπιστημίου Κρήτης  

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather