Διεύθυνση Κτηνιατρικής Χανίων: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές κρεάτων

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Χανίων: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές κρεάτων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης, συμβουλεύει – με ανακοίνωσή της – το καταναλωτικό κοινό των Χανίων τα παρακάτω με σκοπό τη προστασία του στο τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων.

Αναλυτικότερα:

 1. Σήμανση καταλληλότητας σφάγιων
 • Τα σφάγια ζώων (όπως αιγοπροβατοειδών, χοιροειδών) που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε κοινοτικές χώρες και έχουν σφαγεί στη χώρα μας πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού» (χρωστική Ε 133), στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου σφαγής τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της ΕΕ.
 • Τα σφάγια ζώων που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας, πρέπει να φέρουν τη παραπάνω ωοειδή σφραγίδα, χρώματος επιλογής του κάθε κράτους μέλους και τα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικός σφαγείου, χώρας και διακριτικών της ΕΕ).
 • Τα σφάγια ζώων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας που προβλέπει η κάθε Τρίτη χώρα η οποία θα είναι χρώματος καστανού (χρωστική Ε 155).

Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητά τις σφραγίδες υγειονομικών ελέγχων που αποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο έλεγχο.

 1. Σήμανση πουλερικών – γαλοπούλων

Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε κατεψυγμένες.

 • Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να μην έχουν φτερά και εντόσθια και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε συνηθέστερα σε καρτελάκι μίας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας).
 • Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης καθώς και την ημερομηνία ανάλωσης τοποθετημένη πάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα κατά τρόπο ευανάγνωστο.

Τα σφάγια πουλερικών (κοτόπουλα, κοκόρια κλπ.) πρέπει να προέρχονται από νόμιμα εγκεκριμένα σφαγεία και να έχουν υποβληθεί τόσο σε κτηνιατρική επιθεώρηση όσο και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας.

 1. Σήμανση θηραμάτων
 • Κατά την αγορά άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων που διατίθενται ολόκληρα θα πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας.
 • Τυποποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνία ανάλωσης.
 1. Επισήμανση γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία ενώ πρέπει να συντηρούνται σε ψυγείο.

Όσον αφορά τους εμπόρους κρεάτων και τους κρεοπώλες, θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με τη σήμανση των κρεάτων που παραλαμβάνουν. Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρουν, τη προβλεπόμενη από την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, υγειονομική σφραγίδα (ευανάγνωστη και ευκρινής).

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουν στη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας για τη προστασία των τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά την αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση και πώληση τους, εξασφαλίζοντας συνθήκες ορθής υγιεινής πρακτικής.

Γενικά, τα νωπά τρόφιμα ζωικής προέλευσης πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη 2 – 4°C και τα κατεψυγμένα σε θερμοκρασία -18°C και κάτω.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather