Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα και πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα και πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Τα αποτελέσματα του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την εισαγωγή στο Δημόσιο αναμένεται να ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και σίγουρα πριν τις εθνικές εκλογές. Οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα καταταχθούν σε πίνακες, βάσει της βαθμολογίας τους, σε φθίνουσα σειρά, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Να σημειωθεί ακόμα, ότι, άσκηση ένστασης δεν επιτρέπεται κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών. Επιτυχόντες στον γραπτό διαγωνισμό θεωρούνται μόνο όσοι έχουν πιάσει τη βάση και στα δύο μαθήματα που εξετάστηκαν. Η βάση έχει οριστεί στις 55 μονάδες για κάθε μάθημα. Η συνολικά βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος και στα δύο μαθήματα.

Κατά το Β’ στάδιο του διαγωνισμού η Αρχή θα συντάσσει και θα εκδίδει προκηρύξεις που θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού. Ήδη μάλιστα, βρίσκεται σε επεξεργασία η προκήρυξη για την κάλυψη 141 θέσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει του ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, παρά τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Για να συμβεί αυτό το υπουργείο Εσωτερικών «πέρασε» νομοσχέδιο με το οποίο «ξεπαγώνει» κάθε διαδικασία που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού εν μέσω εκλογικής περιόδου.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Για να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις του Β΄ σταδίου οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ. Σε δεύτερο στάδιο θα καλούνται να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται στις προκηρύξεις αυτές. Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα θα είναι σίγουρα η γνώση ξένης γλώσσας, συνήθως της αγγλικής, καθώς και η πιστοποίηση γνώσης χειρισμού υπολογιστών.

Υπενθυμίζεται ότι στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διαγωνίστηκαν συνολικά 76.799 υποψήφιοι για 5.124 θέσεις εργασίας, οι οποίες, κατανέμονται ως εξής:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 3.502 θέσεις
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 1.565 θέσεις
  • Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – 57 θέσεις

Σημειώνεται τέλος ότι μετά από προβλήματα που προέκυψαν σε ορισμένα εξεταστικά κέντρα με την γραμμοσκίαση των θεμάτων, το ΑΣΕΠ έλαβε τη «μεγάλη» απόφαση να θεωρήσει σωστές για όλους 17 ερωτήσεις μαθηματικών δεξιοτήτων που υπήρχαν στο μάθημα «Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας». Ως εκ τούτου η βάση για το μάθημα αυτό ορίζεται για όλους τους υποψηφίους στις 38 μονάδες.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather