Διαδικασία επιλογής Α’ Γυμνασίου Μουσικού σχολείου Χανίων

Διαδικασία επιλογής Α’ Γυμνασίου Μουσικού σχολείου Χανίων

Η διαδικασία για την επιλογή μαθητών Α Γυμνάσιου για το Σχολικά Ετος 2022-2023 θα γίνει στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου την Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023.

Όλοι οι υποψήφιοι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο την Δευτέρα 19 Ιουνίου και ώρα 09:30 ώστε να κατανεμηθούν σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους σε 4 διαφορετικές αίθουσες.

Στις αίθουσες θα εξεταστούν γραπτά σε ερωτήσεις που θα προέρχονται από ηχητικό αρχείο που θα μας στείλει το Υπουργείο εκείνη την ημέρα στις 10:00. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ.

Μόλις τελειώσει αυτή η διαδικασία οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα και περνάμε στην διαδικασία ατομικής ακρόασης από επιτροπή επιλογής στην αίθουσα πολλαπλών του σχολείου μας.

Η σειρά ακρόασης θα καθορίζεται από τον Αριθμό Πρωτοκ. του κάθε υποψήφιου και η διαδικασία αυτή θα γίνει και Δευτέρα και Τρίτη. Ανά μια ώρα θα εξετάζονται 7 περίπου υποψήφιοι από την επιτροπή. Αναλυτικότερα:

Την Δευτέρα 19 Ιουνίου :

11:30-12:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 1-7
12:30-13:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 8-14
13:30-14:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 9-21
14:30-15:30 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 22-28

Την Τρίτη 20 Ιουνίου :

09:00 -10:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 29-35
10:00 -11:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 36-42
11:00 -12:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 43-49
12:00 -13:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 50-56
13:00 -14:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 57-63
14:00 -15:00 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 64-70
15:00-16:20 : Υποψήφιοι με Αρ. Πρωτ. 70-80

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Επιτροπή Επιλογής με πρόσκληση του/της Προέδρου και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσσει πίνακα των μαθητών/τριών που εξετάστηκαν κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι τον ελάχιστο βαθμό επίδοσης των πενήντα (50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο και διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Μουσικό Σχολείο θα έχει τα αρχικά στοιχεία του ονοματεπώνυμου του μαθητή/τριας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του/της γονέα ή κηδεμόνα για διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.(πχ Γιώργος Ανδρεδάκης = Γ.Α. 57)

Οι μαθητές/τριες που εγγράφονται ως επιτυχόντες/ούσες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιτέσσερις (24) ανά τμήμα τάξης. Οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες/ούσες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές/τριες που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

Κατά το Σχολικο Ετος 2023-2024 στο Μουσικό Σχολείο Θερίσου θα λειτουργήσουν μόνο δυο (2) τμήματα Α Γυμνασίου καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα από την κτηριακή υποδομή για λειτουργία περισσότερων τμημάτων.
Άρα θα υπάρξουν 48 Επιτυχόντες μαθητές/τριες.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι:

Α. Την Παρασκευή 16 Ιουνίου και ώρα 10:30 στο Μουσικό Σχολείο θα υπάρξει ενημέρωση για τη διαδικασία επιλογής προς όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους μαθητές/τριες και

Β. Την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 10:30 στο Μουσικό Σχολείο θα γίνει παρουσίαση των ατομικών οργάνων επιλογής προς τους ενδιαφερόμενους επιτυχόντες μαθητές/τριες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather