Δεκαεξαήμερες δράσεις στην Κρήτη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Δεκαεξαήμερες δράσεις στην Κρήτη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης) συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης, υπό την προεδρία του Λάμπρου Ν. Βαμβακά, Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Δημόσιας Υγείας.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο σχεδιασμός των 16ήμερων Δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας, που πραγματοποιούνται, σε συμπόρευση με την Εκστρατεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα τελευταία δυο χρόνια, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας της Κρήτης, με κοινωνικούς φορείς και συλλόγους, γυναικείες οργανώσεις, σχολεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και εθελοντικές ομάδες-με μεγάλη ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία-από τις 25 Νοεμβρίου «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών», έως τις 10 Δεκεμβρίου, «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Συζητήθηκε, επίσης και ανταλλάχθηκαν απόψεις, προτάσεις και καλές πρακτικές από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες επί του νέου Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την Ισότητα των Φύλων 2023-2025, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το νέο Σχέδιο Δράσης, το οποίο προσβλέπει στην επίτευξη μεγαλύτερης προόδου ως προς την προώθηση της έμφυλης ισότητας και δικαιοσύνης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ανάληψης πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων και διαρθρώνεται σε επτά βασικούς άξονες προτεραιότητας.

Οι άξονες αυτοί αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, των έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων στη σχολική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και στην ουσιαστική προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες της εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και δραστηριοποίησης. Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται, επίσης, στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις λήψης των αποφάσεων, στην πολιτική, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην αγορά εργασίας, στην αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων που υφίστανται στη δημόσια και συλλογική ζωή και στην ανάδειξη της αναγκαιότητας συνεκτίμησης και ενσωμάτωσης της έμφυλης διάστασης σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Στη συνεδρίαση το παρόν έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, Λάμπρος Καμπουράκης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ηρακλείου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ρεθύμνου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Ρεθύμνου, Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ισότητας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας Πλατανιά και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Πλατανιά, Ασπασία Λουπάκη. Επίσης, συμμετείχαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΠΕΠΙΣ Κρήτης, της ΔΕΠΙΣ Ηρακλείου και των ΔΕΠΙΣ της Κρήτης, καθώς επίσης και στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ηρακλείου.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather