Δασικοί χάρτες Κρήτης. Στο μισό μειώθηκαν τα τέλη αντιρρήσεων – Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν

Δασικοί χάρτες Κρήτης. Στο μισό μειώθηκαν τα τέλη αντιρρήσεων - Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοίνωσε σήμερα ότι, με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74394/2692/2021 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3589/Β/2021), μειώθηκαν τα τέλη για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη.

Πλέον, τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟ

Έως και 100 τ.μ. (για μικροπολύγωνα μεταξύ ορίων δασικού,

κτηματογράφησης- περίπτωση παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995)

5 €

Έως και 1.000 τ.μ.

20 €

Πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ.

45 €

Πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ.

90 €

Πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ.

175 €

Πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ.

350 €

Πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ.

700 €

Πάνω από 300.000 τ.μ.

1.650 €

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εφιστά «την προσοχή στους πολίτες στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, που είναι:

• Για τις ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου η 29η Νοεμβρίου 2021, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, έως την 20η  Δεκεμβρίου 2021.

• Για τις ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνης η 10η Δεκεμβρίου 2021, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, έως την 30η  Δεκεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και οδηγίες για την υποβολή των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κάθε Περιφερειακής Ενότητας, που αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (http://www.apdkritis.gov.gr).

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Τονίζουμε ότι οι πολίτες που διαθέτουν πράξεις της Διοίκησης, πρέπει άμεσα να ελέγξουν τον αναρτημένο δασικό χάρτη http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension και εφόσον διαπιστώσουν ότι αυτές δεν είναι αποτυπωμένες στο περιεχόμενο του χάρτη, αλλά οι εκτάσεις τους εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα, να μεριμνήσουν άμεσα για την υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στην ειδική εφαρμογή του Κτηματολογίου https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasikaAit_Page.aspx ή να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τις Δασικές Υπηρεσίες, προκειμένου, ως πρόδηλα σφάλματα, να ενσωματωθούν στον Δασικό Χάρτη. Εφιστούμε την προσοχή στα στενά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι πράξεις της Διοίκησης, που πρέπει να αποτυπωθούν στον δασικό χάρτη ως μη δασικές εκτάσεις, ενδεικτικά αφορούν:

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού (ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ).

Τελεσίδικες αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ).

Έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που έχουν λάβει την εκ του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα και για το λόγο αυτό έχουν καταστεί τελεσίδικα. Όλα τα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που εκδόθηκαν από τη Δασική Υπηρεσία από τις 11-06-1975 έως και τις 30-04-1981 έχουν, σύμφωνα με το νόμο, ισχύ τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού.

Τίτλους ιδιοκτησίας, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια κ.α., που αναγνωρίζουν ορισμένη έκταση ως ιδιωτική με μία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 10 ν. 3208/2003(ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003) και πρόκειται για χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Ατομικές διοικητικές πράξεις, όπως οι οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 , παρ. Β και Γ, της  Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2959/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/08-07-2020),

Περισσότερες πληροφορίες για τους Δασικούς Χάρτες, για τις κατηγορίες των πρόδηλων σφαλμάτων, τις αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν για να ενημερωθούν αναλυτικά (https://www.apdkritis.gov.gr/el/υπηρεσιες-προς-τους-πολιτες/δασικοι-χαρτες).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather