Χρηματοδότηση 704.292 ευρώ στον δήμο Χανίων για την διαχείριση των βιοαποβλήτων

Χρηματοδότηση 704.292 ευρώ στον δήμο Χανίων για την διαχείριση των βιοαποβλήτων

Με επιτυχία στέφθηκε η πρόταση του Δήμου Χανίων για τις δράσεις και τις εμπεριστατωμένες προμήθειες που πρότεινε σχετικά με τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων (εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE), συγκεντρώνοντας μάλιστα την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στους Δήμους που συμμετείχαν στην πρόσκληση με τίτλο: «Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».

Συγκεκριμένα, η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Χανίων συγκέντρωσε βαθμολογία 8,87 και κατατάχθηκε στην πρώτη θέση, σύμφωνα με τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων. Η επιλέξιμη δαπάνη που εξασφαλίζεται μέσω του προγράμματος, ανέρχεται σε 704.292,69 ευρώ για την προμήθεια, μεταξύ άλλων, κάδων και μέσων συλλογής συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη διαχείριση των οικιακών βιοαποβλήτων, καθώς και τη δημιουργία δικτύου οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης.

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν:

α) Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και συνοικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου).

β) Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή του προγράμματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινων αποβλήτων).

γ)Προμήθεια ενός οχήματος πλύσης κάδων, δύο φορτηγών ανατρεπόμενων με εγκατεστημένο γερανό με αρπάγη και δύο ρυμουλκούμενων κλαδοτεμαχιστών.

δ) Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή τους και την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Χανίων, Μιχάλης Τσουπάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημαντική διάκριση στο πρόγραμμα, που θα προωθήσει την περαιτέρω ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather