Αξιολογητές του Υπουργείου Υγείας στο Νοσοκομείο Χανίων

Αξιολογητές του Υπουργείου Υγείας στο Νοσοκομείο Χανίων

Το Γ.Ν Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” είχε την χαρά και την τιμή να υποδεχθεί το διήμερο 14 & 15 Μαρτίου 2022 κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων, διεθνώς διαπιστευμένων, του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, με διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.» τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του Υπουργείου Υγείας και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.

Η προδιαγνωστική μελέτη υφιστάμενης κατάστασης των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων φορέων του ΕΣΥ ως προς την εφαρμογή βασικών αρχών διασφάλισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Ασθενών στην παρεχόμενη υγειονομική φροντίδα, αποτελεί ένα βασικό μέρος του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού και του Υπουργείου Υγείας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η εν λόγω αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών ως προς την εφαρμογή των ελάχιστων διαδικασιών/ μηχανισμών ασφάλειας ασθενών, διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών επιδιώκει τη συλλογή, με τρόπο αντικειμενικό, αξιόπιστο, διαφανή και δομημένο, όλων των δεδομένων της υφιστάμενης λειτουργίας των φορέων του ΕΣΥ που θα οδηγήσουν στην αποτύπωση και τεκμηρίωση των πραγματικών συνθηκών για την άμεση προτεραιοποίηση των απαιτούμενων διορθωτικών/ βελτιωτικών παρεμβάσεων.

Η παραπάνω διαδικασία θα εφαρμοσθεί σε επιλεγμένο, αντιπροσωπευτικό δείγμα νοσοκομείων (δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων) της Αττικής και των λοιπών Περιφερειών. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων είχε την τιμή να είναι το πρώτο νοσοκομείο της χώρας για την εφαρμογή της διαδικασίας χαρτογράφησης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε κλίμα άριστης συνεργασίας με όλα τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και τα στελέχη του Νοσοκομείου καθώς και με την Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ η οποία συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες. Την Γενική Εποπτεία είχε η κα Καϊτελίδου Δάφνη, Πρόεδρος ΟΔΙΠΥ Α.Ε., ενώ τα στελέχη του κλιμακίου αποτελούνταν από τις κ.κ. Aνδριανή Φανού (RN, Διεθνής Διαπιστευμένη Πραγματογνώμονας Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης ΟΔΙΠΥ), Αγγελική Κατσάπη (RN, Διεθνής Επιθεωρήτρια Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας, επίσημος Σύμβουλος του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Υπηρεσιών Υγείας) και Παρασκευή Γιαξή (RM, MmedSc, MSc, PhD© Διεύθυνση Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης ΟΔΙΠΥ).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather