Απογραφή: Εξ αποστάσεως φέτος η διαδικασία από την ΕΛΣΤΑΤ

Απογραφή: Εξ αποστάσεως φέτος η διαδικασία από την ΕΛΣΤΑΤ

Οι απογραφές κτηρίων και πληθυσμού-κατοικιών διενεργούνται ανά δεκαετία, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για την κατάρτιση στατιστικών, στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.

Απογραφές θα διενεργηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διενέργεια της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών είχε σχεδιαστεί από την ΕΛΣΤΑΤ να πραγματοποιηθεί με την παραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή με συλλογή των στοιχείων με έντυπα ερωτηματολόγια, μετά από προσωπική συνέντευξη με έναν εκπρόσωπο του νοικοκυριού, και της απογραφής κτηρίων με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet).

Ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας επέβαλαν την αναπροσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού, με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο νέος σχεδιασμός βασίζεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών και, όπου αυτή δεν είναι δυνατή, η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, τηρώντας τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:

  • Διενέργεια της απογραφής κτηρίων με τη χρήση tablet, για ταχύτερη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και γεωχωρικό εντοπισμό των κτηρίων.
  • Διενέργεια της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών με μικτό σύστημα. Σκοπός είναι να αυτoαπογραφεί ο πληθυσμός της χώρας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, αλλά για τα νοικοκυριά που δε θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω απογραφέα, με τη χρήση έντυπου ερωτηματολογίου.
  • Διενέργεια της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής για την εκτίμηση του σφάλματος κάλυψης.

Οι απογραφικές εργασίες πεδίου ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν με την πανδημία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Μάιο 2021 και να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του έτους.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather