Απαγορεύεται η χρηματοδότηση συνδυασμών από οφειλέτες των ΟΤΑ

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση συνδυασμών από οφειλέτες των ΟΤΑ

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, Περιφερειακούς και Δημοτικούς συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων Περιφερειών ή Δήμων για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ.

Όπως γνωστοποίησε η ΠΕΔ Κρήτης, σύμφωνα με το έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους Επικεφαλής των οικείων Συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος του Επικεφαλή του Συνδυασμού.

δειτε το έγγραφο

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather