Ανταλλαγή καλών πρακτικών του προγράμματος Interreg Europe – CAPonLITTER με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Ανταλλαγή καλών πρακτικών του προγράμματος Interreg Europe – CAPonLITTER με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης

Στην Κροατία συναντήθηκαν οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου «CAPonLITTER –Capitalizing good coastal practices and improving policies to prevent marine litte –Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα» στις 26, 27 & 28 Μαΐου, στα πλαίσια της  ανταλλαγής καλών πρακτικών του έργου.

Η τριήμερη συνάντηση διοργανώθηκε από το IRENA – Istrian Regional Energy Agency ltd, της Κροατίας και συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό την παρουσίαση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην ακτογραμμή  της χώρας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την προώθηση της βιωσιμότητας των παραθαλάσσιων περιοχών.

Οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν:

  • στο National Park Brijuni και να παρακολουθήσουν περιβαλλοντικές διαδικασίες και δραστηριότητες στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000
  • σε παράκτιες τοποθεσίες και να παρακολουθήσουν εργασίες καθαρισμού, όπως και την πρωτοβουλία Blue Bag
  • στο κέντρο διάσωσης θαλάσσιας χελώνας των οποίων η υγεία απειλείται από τα μικροπλαστικά που καταλήγουν στην θάλασσα.

Την Περιφέρεια Κρήτης, που είναι εταίρος στο έργο CAPonLITTER, εκπροσώπησαν η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια του έργου, και ο Μανόλης Μεθυμάκης , οικονομικός διαχειριστής του έργου, καθώς επίσης η Μαρία Ζερβακάκη, εκπρόσωπος του Ε.Λ.Μ.Ε.Π.Α. και η Ειρήνη Κουκουλά εκπρόσωπος του Δ. Πλατανιά ως εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather