Αναπτύσσεται υποδομή Γεωχωρικών πληροφοριών στην Περιφέρεια Κρήτης

Αναπτύσσεται υποδομή Γεωχωρικών πληροφοριών στην Περιφέρεια Κρήτης

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί την Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών «GIS Crete» (http://gis.crete.gov.gr).

Για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα για πολίτες και φορείς, την εξοικονόμηση πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, το GIS Crete έχει συμπεριλάβει όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, κατά τα ισχύοντα από το νόμο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Στόχος η συγκέντρωση και οργάνωση της γεωπληροφορίας, σε μια ενιαία σύγχρονη υποδομή. Η αξιοπιστία των δεδομένων, η ασφαλής διατήρηση και η ορθολογικότερη διαχείρισή τους, η κοινοχρησία, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, όσο και στους συναλλασσόμενους πολίτες, αποτελούν βασικές επιδιώξεις της νέας εφαρμογής.

Πιο συγκεκριμένα, θα εξυπηρετούνται λειτουργίες γεωγραφικού εντοπισμού και τηλεφόρτωσης επιλεγμένων συνόλων, σε διάφορους μορφότυπους αρχείων (εικόνα, πίνακας, pdf, excel, kml, κ.ά). Εκτός από τα βασικά εργαλεία οπτικής παρουσίασης και πλοήγησης, θα προσφέρονται λειτουργίες µέτρησης, αναζήτησης γεωχωρικών αντικειµένων µε ταυτόχρονη εµφάνιση των αντίστοιχων περιγραφικών πληροφοριών τους.

Στην εφαρμογή, υπάρχει σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση ανοιχτών δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου, του Ευρωπαϊκού αποθετηρίου Παρατήρησης της Γης “Copernicus”.

Οι χρήστες, θα αντλούν πληροφορίες και θα εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την περιοχή ενδιαφέροντος, είτε αυτή είναι ο αστικός ιστός, αγροτικές καλλιέργειες, επιχειρήσεις, κοινωνικές δομές ή περιοχές προστασίας της φύσης.

«Η Περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της Νέας εποχής, με έμφαση στον τομέα της ψηφιακής σύγκλισης, και ενοποιεί τις επιμέρους καινοτομίες της, προκειμένου για τη μέγιστη αξιοποίηση πόρων και υποδομών», τονίζει στη δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στα πλαίσια αυτά, το GIS Crete διασυνδέεται με το σύστημα διαχείρισης Τεχνικών Έργων, ενώ έχει ήδη ενταχθεί στο Τμήμα Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως η πρώτη τέτοια εφαρμογή σε επίπεδο περιφέρειας.

Το GIS CRETE πάνω απ’ όλα, δίνει μια εποπτική εικόνα σε σύντομο χρόνο και γίνεται έτσι ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης και συντονισμού, το οποίο  σε βάθος χρόνου, θα δώσει μία ώθηση  στην εξωστρέφεια και την αλληλεπίδραση της Περιφέρειας Κρήτης με όλες τις διοικητικές δομές, ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιηθούν οι επισκέψεις του πολίτη στο φορέα. «Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με την ίδια στρατηγική και προσφέρει δυναμικές λύσεις, προσαρμοσμένες στο πνεύμα και τις ανάγκες της νέας εποχής», επισημαίνει ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather