“Άναψε” και πάλι η συζήτηση για το μέλλον των κτιρίων στο Καστέλλι της Παλιάς Πόλης. Ανακοινώσεις φορέων

"Άναψε" και πάλι η συζήτηση για το μέλλον των κτιρίων στο Καστέλλι της Παλιάς Πόλης. Ανακοινώσεις φορέων

Η Πρωτοβουλία ενάντια στη Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στον Λόφο Καστέλι με χθεσινή της ανακοίνωση, υποστηρίζει σθεναρά εξαρχής τη θέση για τον δημόσιο χαρακτήρα των Μνημείων στον Λόφο Καστέλι και την αξιοποίηση τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Όπως τονίζεται σχετικά “όλοι μαζί σε αυτή την πόλη, κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς, τοπικά κινήματα και τοπική αυτοδιοίκηση έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο: μη ξενοδοχοποίηση και χρήση των κτηρίων για δημόσιους, κοινωφελείς σκοπούς. Από τη θέση αυτή η Πρωτοβουλία μας παραμένει αμετακίνητη.

Την καθολική αντίθεση των πολιτών και των φορέων της πόλης δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ούτε η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, που είναι υπεύθυνη για τις μεθοδεύσεις αυτές, ούτε η Belvedere. Εξακολουθούν να προσπαθούν να «περάσουν» με κάθε τρόπο την μετατροπή των Μνημείων σε ξενοδοχείο. Τους ενημερώνουμε να σταματήσουν να υποτιμούν  την πόλη και τους κατοίκους της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επονομαζόμενος «επενδυτής» έχει προχωρήσει στην κατάθεση μελετών τόσο στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης όσο και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και ως εκ τούτου συνεχίζει να απαξιώνει την πάνδημη βούληση της τοπικής κοινωνίας.

Η μεθόδευση της Belvedere και όσων από την πλευρά του Πολυτεχνείου Κρήτης επιμένουν στην απαράδεκτη διαδικασία, που συνεχίζει να εξελίσσεται επικεντρώνεται στην επαναφορά του ψευτοδιλήμματος «Κατάληψη ή Ξενοδοχείο» προκειμένου να καταστήσουν ανενεργή την πάνδημη βούληση και να δημιουργήσουν ρήξη στο κοινωνικό μέτωπο της πόλης.

Η πρωτοβουλία χαιρετίζει την απελευθέρωση της μοναδικής πλατείας στον Λόφο Καστέλι από την αδικαιολόγητη αστυνομική φρούρηση για λογαριασμό των «επενδυτών» και πιστεύει πως στο επόμενο διάστημα θα είναι καλό να πραγματοποιηθούν εκεί ανοικτές δραστηριότητες από το Δήμο, το Πολυτεχνείο και άλλους φορείς και συλλογικότητες, χωρίς αποκλεισμούς με στόχο την ανάδειξη του ελεύθερου χώρου.

Θεωρούμε ότι τα μνημεία θα πρέπει να παραμείνουν κενά διότι αντίθετη προσέγγιση θα εξυπηρετήσει τελικά τα σχέδια όσων προωθούν την ξενοδοχοποίηση και επιδιώκουν και πάλι το διχασμό της τοπικής κοινωνίας.

Επαναλαμβάνουμε την θέση μας ότι οι κοινωνικές δυνάμεις της πόλης πρέπει να επικεντρωθούν στην υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των Μνημείων των οποίων η αξιοποίηση θα κριθεί μέσα από ένα ανοικτό και πάνδημο διάλογο με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δήμου Χανιών και τη συμμετοχή του τοπικού ΑΕΙ το οποίο είναι ο νόμιμος διαχειριστής.

Καλούμε τον Δήμο Χανίων να καταθέσει επειγόντως στο Δημοτικό Συμβούλιο  την πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την λήψη της σχετικής απόφασης, που θα εξασφαλίζει για το μνημείο κοινωφελείς χρήσεις άλλως θα θεωρηθεί ότι αδυνατεί να προχωρήσει στις δεσμεύσεις που δημόσια ανέλαβε και ότι απεκδύεται των ιστορικών του ευθυνών με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, στρώνοντας έτσι το έδαφος για κεντρικές αποφάσεις που θα αγνοούν την τοπική κοινωνία.

Αναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά να καλέσουμε σε σύσκεψη όλους τους φορείς της πόλης, την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 Ιουνίου στις 8 μ.μ. σε χώρο που θα προσδιοριστεί με νεώτερη ανακοίνωση μας, με μοναδικό στόχο την συμφωνία για τον κοινωφελή χαρακτήρα των μνημείων, την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πλατεία και την επίσπευση της κατάθεσης του ΓΠΣ”, καταλήγει η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας.

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η κατάληψη των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου στο λόφο Καστέλλι, περιουσιακά στοιχεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά την απόφαση αποχώρησης της αστυνομίας, αποτελούν παράνομη ενέργεια που αντιβαίνει στη νομοθεσία και στο Σύνταγμα.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), κατέχει την πλήρη κυριότητα του χώρου, ενώ η Σύγκλητος του Ιδρύματος αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο για τη διαφύλαξη και προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος. Η ευθύνη και αρμοδιότητα της Συγκλήτου καθίστανται ακόμη μεγαλύτερες, καθώς το κτίριο της 5ης Μεραρχίας έχει χαρακτηρισθεί ως Νεώτερο Μνημείο με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/22.03.2018) κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης από το κοινό όργανο Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου – Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Οι οποιεσδήποτε (τρέχουσες ή μελλοντικές) χρήσεις του κτιρίου θα πρέπει να προσδιοριστούν με γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με σκοπό να μην προσβληθεί ο χαρακτήρας του μνημείου.

Σε περίπτωση σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών, αλλά και όσο δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και ταχείας αποκατάστασης, οι συνέπειες για το κτίριο της Μεραρχίας είναι απρόβλεπτες και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες. Παράλληλα, η αδυναμία συντήρησης λόγω μη πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά τη διάρκεια της πολυετούς κατάληψης, καθώς και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο κτίριο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν επιφέρει βλάβες και αλλοίωση στην όψη του, αλλά και δημιουργία ρωγμών, αποκολλήσεις επιχρισμάτων και άλλες καταστροφές, όπως έχει επισημάνει τόσο η παλαιότερη (2017), όσο και η νεότερη (2020), έκθεση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

Η νέα κατάληψη του ιστορικού κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου προσβάλλει κάθε έννοια και θεσμό νομιμότητας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του μοναδικού ιδιοκτήτη, αγνοεί τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας σχετικά με την ανάδειξη και προστασία του κτιρίου και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παρευρισκομένων εντός του χώρου σε περίπτωση καταστροφής ή κατάρρευσης.

Ως Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  • Ζητούμε τον τερματισμό της παράνομης κατάληψης και την απόδοση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους που είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • Δηλώνουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, την αποφυγή της καταστροφής του ιστορικού κτιρίου και την αποτροπή πρόκλησης τραυματισμού ατόμων που παρευρίσκονται στον υπό κατάληψη χώρο από ενδεχόμενη κατάρρευση.

Το ΕΒΕΧ

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων κατά τη συνεδρίασή της πραγματοποίησε διεξοδική αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων της προαναγγελθείσας ανακατάληψης του εμβληματικού κτιρίου της 5ης Μεραρχίας Κρητών, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε σχέση με τη στρατηγική προτεραιότητα ισόρροπης ανάπτυξης του ιστορικού λόφου Καστελίου.

Το Επιμελητήριο Χανίων με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (17/03/2021), στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής να εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα του τόπου, αφουγκράστηκε μέσα από ευρύ διάλογο τους προβληματισμούς της Κοινωνίας και των μελών του, και με δημόσια παρέμβασή του συνέβαλε συναινετικά και ολοκληρωμένα στην εξελισσόμενη διαβούλευση για το στρατηγικό ζήτημα του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης μας, υπό το πρίσμα του βέλτιστου στρατηγικού αναπτυξιακού προτύπου για το μέλλον της.

Συνεπώς, το Επιμελητήριο Χανίων, διατηρώντας ανοιχτό και αξιόπιστο δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους, υπενθυμίζει προς τους ήδη δημόσια ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς, την αναγκαιότητα για άμεση κατάθεση προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, το νόμιμο ιδιοκτήτη των ιστορικών κτιρίων του λόφου Καστελίου, ολοκληρωμένης και αναλυτικής πρότασης εναλλακτικής αξιοποίησης σε σχέση με την ισχύουσα σύμβαση. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει με δεσμευτικό τρόπο και σαφήνεια την εναλλακτική πηγή και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης από τον νέο ενδιαφερόμενο εκμισθωτή των κτιρίων σε σχέση με το σημερινό συμβατικό 25ετές μίσθωμα, το οποίο ήδη ξεκίνησε να εισπράττει το Πολυτεχνείο Κρήτης, συνολικού ύψους 8,75 εκατομμυρίων Ευρώ (κατά μέσο όρο 350.000 Ευρώ κατ’ έτος).

Κάθε ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο να κατατεθεί άμεσα προς το Πολυτεχνείο Κρήτης, οφείλει να θέτει στο επίκεντρό του την επείγουσα αναστηλωτική διάσωση της εμβληματικής, αλλά σε στατικό κίνδυνο Μεραρχίας, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια, σύμφωνα με το σημερινό δεσμευτικό επενδυτικό προϋπολογισμό, ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε αυθαίρετη παρουσία του οποιουδήποτε στο στατικά επικίνδυνο και υπό την πολιτιστική προστασία της Ελληνικής Πολιτείας κτίριο, προξενεί μόνο την αγανάκτηση και την καταδίκη μας.  

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather