Αλλάζουν μορφή και γίνονται σαφέστεροι οι λογαριασμοί των παρόχων ρεύματος

Αλλάζουν μορφή και γίνονται σαφέστεροι οι λογαριασμοί των παρόχων ρεύματος

Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία θα περιλαμβάνουν οι λογαριασμοί ρεύματος που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν επακριβώς τόσο το κομμάτι της κατανάλωσής τους όσο και το τι πληρώνουν συνολικά.

Πρόκειται επί της ουσίας για έναν «μπούσουλα» που καλούνται να υιοθετήσουν οι εταιρίες ρεύματος, με βάση τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσθέσουν στις πληροφορίες κατανάλωσης.

Συγκριτικά με έναν λογαριασμό ρεύματος της ΔΕΗ, υπάρχουν κάποιες ενότητες που μένουν ως έχουν. Αυτές είναι οι: Ταυτότητα Λογαριασμού, Συνοπτικός Λογαριασμός, Συνολικό Ποσό Πληρωμής, Λήξη Προθεσμίας Πληρωμής, Ανάλυση Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων, Ενεργειακό Μίγμα και Τρόποι Πληρωμής.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες σημαντικές προσθήκες. Στους νέους λογαριασμούς, σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν τώρα στην αγορά, όπως δηλαδή στη ΔΕΗ, στην Ταυτότητα Παροχής θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία όπως το γεωπληροφοριακό στίγμα, η τεχνολογία του μετρητή, η δυνατότητα μέτρησης, η κατηγορία παροχής και οι φάσεις της, προς πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με το ρολόι τους.

Θα υπάρχει μια νέα ενότητα, η οποία θα ονομάζεται Ταυτότητα Τιμολογίου, η οποία θα περιγράφει το προϊόν κατανάλωσης, όπως υπάρχει αντίστοιχα σε πακέτο τηλεφώνου, όπου παρουσιάζονται όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες.

Όσον αφορά στην Ανάλυση Ρήτρας Αναπροσαρμογής, υπάρχει ήδη, απλά στον καινούργιο λογαριασμό θα περιγράφει πιο αναλυτικά τη ρήτρα αναπροσαρμογής.

Στον νέο λογαριασμό περιγράφονται αναλυτικότερα οι χρεώσεις για το ρεύμα στην ενότητα Ανάλυση Χρέωσης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Παράλληλα, στον νέο λογαριασμό θα υπάρχουν σε ειδική ενότητα Ανάλυση Μη Ενεργειακών Χρεώσεων και μαζεμένα τα ποσά που δεν αφορούν χρεώσεις κατανάλωσης.

Τέλος, προστίθεται η ενότητα Υποστήριξη Καταναλωτών, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να δουν στοιχεία επικοινωνίας ώστε να διατυπώσουν τυχόν παράπονα σε Αρχές όπως η ΡΑΕ και ο Συνήγορος του Καταναλωτή αναφορικά με τους λογαριασμούς τους. Αντίστοιχα, υπάρχει το 5ψήφιο νούμερο του ΔΕΔΔΗΕ για βλάβες.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, σκοπός της τυποποίησης των πρότυπων εντύπων είναι η ενημέρωση των καταναλωτών με πληρότητα, διαφάνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία, τόσο πριν από τη σύναψη σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όπως, επίσης, η κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, η κατανόηση του κόστους που συνεπάγεται η εκάστοτε επιλογή προμηθευτή και τιμολογίου και η πρόσβαση των καταναλωτών σε ενημερωμένες επιλογές συμμετέχοντας ενεργητικότερα στην αγορά.

Οπως ανακοίνωσε η ΡΑΕ, στους προμηθευτές θα αποσταλούν λεπτομερείς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων επί των πινάκων που περιέχονται στα εγκεκριμένα έγγραφα, καθώς και συναφή βοηθητικά αρχεία.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather