Στελέχη-των-Κινητών-Ομάδων-του-ΕΟΔΥ-λαμβάνουν-δείγμα_3-scaled-1-1392×929