Ακυρώσεις πτήσεων: Ποιά είναι τα δικαιώματα των επιβατών;

Ακυρώσεις πτήσεων: Ποιά είναι τα δικαιώματα των επιβατών;

Αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να ακυρώσουν πτήσεις τους κατά καιρούς για διάφορους λόγους. Πρόσφατο παράδειγμα η Lufthansa, η οποία λόγω «οικονομικών δυσκολιών και έλλειψης προσωπικού», αποφάσισε να ακυρώσει 900 πτήσεις προς γερμανικούς και ευρωπαϊκούς προορισμούς. Οι πτήσεις αυτές θα πραγματοποιούνταν τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα από και προς τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου. Επίσης και η θυγατρική χαμηλού κόστους της Lufthansa, η Eurowings, ανέφερε ότι υποχρεώνεται να ακυρώσει «πολλές εκατοντάδες πτήσεις» τον Ιούλιο.

Ποια είναι όμως τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης;

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τον υπ΄ αριθμ. 261/2004 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο αερομεταφορέας  οφείλει να σας παράσχει τις ακόλουθες επιλογές:

  • της εναλλακτικής μεταφοράς,  υπό συγκρίσιμες  συνθήκες, στον τελικό προορισμό   ή
  • της μεταφοράς, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, στον τελικό προορισμό άλλη μέρα που εξυπηρετεί τον επιβάτη εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων  ή
  • της  επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου  και,  εάν συντρέχει η περίπτωση,   πτήσης επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης.

Η επιστροφή του αντιτίμου γίνεται για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς και για τα μέρη του ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό σας ταξιδιωτικό σχέδιο.

Επιπλέον, οι επιβάτες δικαιούνται δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής, διαμονή σε ξενοδοχείο (εφόσον η πτήση είναι τις επόμενες ημέρες), μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και ξενοδοχείου, διευκολύνσεις επικοινωνίας.

Ανεξάρτητα από την αιτία της ακύρωσης δικαιούνται όλα τα παραπάνω.

Τι ισχύει για την αποζημίωση

Τέλος, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωσης  ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση ύψους:

  • 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1500 χιλιομέτρων
  • 400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων
  • 600 ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις.

Η παραπάνω αποζημίωση δεν καταβάλλεται όταν οι επιβάτες:

-έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση δύο βδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,

 

-αν έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση μία έως δύο βδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και προσφέρεται μεταφορά με εναλλακτική πτήση, που επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από τη προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό προορισμό λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή

γ) έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και προσφέρεται μεταφορά με άλλη πτήση, που επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από τη προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό προορισμό λιγότερο από δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης και

δ) όταν η ματαίωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέσα.

Όταν σας προσφέρεται µεταφορά στον τελικό προορισµό µε άλλη πτήση σύµφωνα µε το άρθρο 8, η ώρα άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραμματισμένη ώρα άφιξης της πτήσης για την οποία είχε αρχικά κρατηθεί η θέση κατά:

  • δύο ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1 500 χιλιομέτρων, ή
  • τρεις ώρες προκειμένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1500 και 3500 χιλιομέτρων, ή
  • τέσσερις ώρες προκειμένου για όλες τις πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία

α) ή β), ο πραγματικός αερομεταφορέας µπορεί να μειώσει την αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά 50%.

Ο αερομεταφορέας οφείλει να  καταβάλλει την αποζημίωση σε ρευστό, µε ηλεκτρονικό τραπεζικό έµβασµα, µε τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συμφωνήσει κάποιος ενυπογράφως µε ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.

Έκτακτες περιστάσεις, μεταξύ άλλων, θεωρούνται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι απεργίες του προσωπικού εναέριας κυκλοφορίας και άλλων ειδικοτήτων απαραίτητων για την πραγματοποίηση της πτήσης, οι αποφάσεις διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, η πρόσκρουση πουλιών, η πολιτική αστάθεια.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather