2η διεθνής συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ASK4JOB στα Χανιά

2η διεθνής συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ASK4JOB στα Χανιά

Το πρόγραμμα ASK4JOB (Adult Skills for Job Oriented Breakthrough) με κωδικό 2017-1-ΙΤ02-ΚΑ204-036755, εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών του Erasmus+. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Συντονίστρια χώρα είναι η Ιταλία και εταίροι είναι 11 εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ισπανία, την Ελλάδα,  τη Σουηδία, την Τουρκία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και το Βέλγιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρέχεται η δυνατότητα διάγνωσης του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και εξατομίκευσης της εκπαιδευτικής τους πορείας. Αφού ολοκληρωθεί η σχεδίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, πιλοτική εφαρμογή που θα συνδυάζει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με τη δια ζώσης παρακολούθηση. Στην Ελλάδα η πιλοτική εφαρμογή θα υλοποιηθεί στα Χανιά από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Στη Δεύτερη Διεθνική Συνάντηση του ASK4JOB, στα Χανιά στις 26 και 27 Μαρτίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε ανάλυση αναγκών σε σχέση με τις υφιστάμενες και αναδυόμενες ανάγκες ψηφιακού εγγραμματισμού και δεξιοτήτων στα τεχνικά επαγγέλματα που σχετίζονται με τους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών και κατατάσσονται στο επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Ως πλαίσιο αναφοράς  χρησιμοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DigComp). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσης και θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο την “Ανάπτυξη της Δεξιότητας Επίλυσης Προβλημάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων”, όπου αναλύθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από όλες τις χώρες του προγράμματος.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση