1ο θερινό σχολείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – επιχειρησιακού σχεδιασμού στην Κρήτη

1ο θερινό σχολείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - επιχειρησιακού σχεδιασμού στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, διοργανώνουν Θερινό Σχολείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στο Ηράκλειο Κρήτης, 24-29 Αυγούστου 2020.

Το Θερινό Σχολείο εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο «Road-CSR: Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές», του προγράμματος INTERREG EU και ειδικότερα στις δράσεις πιλοτικής εφαρμογής (pilot action) του, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ROAD-CSR αφορά στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ως ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Επικεφαλής εταίρος του έργου ROAD CSR είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (Κύπρος). Το έργο υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Η ΕΚΕ τείνει να αποτελέσει την κυρίαρχη επιχειρηματική πρακτική καθώς μέσω αυτής οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τη φήμη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων αναδεικνύει ευκαιρίες για αύξηση των κερδών, προσέλκυση εργαζομένων, πελατών και επενδυτών. Μέσω της κοινωνικής υπευθυνότητας, οι επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους νέους εργαζόμενους, τείνουν να είναι πιο αξιόπιστες και ως πωλητές και ως προμηθευτές με αποτέλεσμα να αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις αξίες και αρχές της ΕΚΕ αυξάνουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη απαιτεί οργάνωση και κυρίως γνώση των απαραίτητων εργαλείων διοίκησης ΕΚΕ στις επιχειρήσεις.

Για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αγορών προς αυτή την κατεύθυνση, το Θερινό Σχολείο έχει δύο βασικούς στόχους:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις τρέχουσες διεθνείς τάσεις σε θέματα επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της δημιουργίας βιώσιμης και διαμοιραζόμενης αξίας.

Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης της βιωσιμότητας, υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, εργαλείων διοίκησης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών και των ωφελειών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανάδειξη του πώς η επιχειρηματική υπευθυνότητα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Παρουσίαση του οδικού χάρτη, των βημάτων και των περιεχομένων ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Παρουσίαση της δομής ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας και της σύνδεσής του με διοικητικές πρακτικές.

Παρουσίαση των βημάτων για τη δημοσιοποίηση έκθεσης απολογισμού επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Η συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτών και μεντόρων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, τηρώντας όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Δύναται, εκπαιδευτές, μέντορες και καταρτιζόμενοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τις καλές πρακτικές ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους σχετικά με την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν:

Η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής από τους εκπαιδευτές και τους μέντορες προς τους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, τηρώντας όλα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Όλες οι υπόλοιπες ενότητες του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, τηρώντας όλα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης 30 διδακτικών ωρών από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Κρήτης.

Η παρακολούθηση του προγράμματος του Θερινού Σχολείου είναι δωρεάν.

Διαδικασία Εγγραφής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://forms.gle/hJxA4VKSJV4WrnYY7 έως 20/08/2020.

Τόπος διεξαγωγής

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οδό Αρχιμήδους 1 και Ικάρου στη Νέα Αλικαρνασσό.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ROAD-CSR: https://www.interregeurope.eu/road-csr/ & http://ris3.crete.gov.gr/eke/

Ομάδα έργου: Κατερίνα Βλασάκη (avlasaki@crete.gov.gr), Κατερίνα Ρουσάκη (krousaki@crete.gov.gr), Χρίστος Μπίλιος (cbilios@crete.gov.gr).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather