Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή άδεια

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή άδεια

Κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τις αποδοχές που θα έπαιρναν αν εργάζονταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.

Χρόνος χορήγησης άδειας

  • Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 30/9
  • Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός του έτους και εντός 2 μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ζητήθηκε

Τρόπος χορήγησης άδειας

  • Η άδεια για το 1ο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα ενώ ο εργοδότης εντός του έτους πρόσληψης καλείται να χορηγήσει την αναλογία της άδειας του δικαιούχου
  • Κατά το 2ο έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση τις 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο
  • Κατά το 3ο έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση