Χρηματοδοτήθηκαν 26 προτάσεις του ΟΑΚ από το πρόγραμμα CLLD/Leader

Χρηματοδοτήθηκαν 26 προτάσεις του ΟΑΚ από το πρόγραμμα CLLD/Leader

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι oλοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER που υλοποιεί η Ο.Τ.Δ. Ο.Α.Κ. Α.Ε. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων (Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 1.470.000€ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, 26 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δ.Δ. 2.759.328,92€ (ποσό σχεδόν διπλάσιο του προϋπολογισμού  1.470.000 € της προκήρυξης). Από τις προτάσεις που κατατέθηκαν το  51,09% και ποσό 1.409.767,55€ αφορά προτάσεις Δήμων, το 34,49% και ποσό 951.561,37€ αφορά προτάσεις συλλογικών φορέων και το 14.42% και ποσό 398.000€ αφορά υποδομές υγείας. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής. Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι υπαγώγιμες προτάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπλέον ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. συνεχίζει την διαδικασία για την προετοιμασία της προκήρυξης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.  Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ευχαριστεί τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και εκφράζει την ικανοποίηση του για την συνολική εξέλιξη της πρόσκλησης από τον σχεδιασμό, την δημοσίευση έως και την καταληκτική ημερομηνία με την υποστήριξη των στελεχών της, και στελεχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και διαχειριστικές αρχές που εμπλέκονται στην διαδικασία.

Σημειώνεται ότι όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το  πρόγραμμα CLLD/LEADER αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οργανισμού https://oakae.gr/anaptyksiaka-erga/leader-clld/

Κωδικός
Πρόσκλησης
Κωδικός Δράσης / Υποδράσης Δημόσια Δαπάνη Πρόσκλησης Αριθμός Προτάσεων Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη Ποσοστό (%) κάλυψης της προκηρυσσόμενης Δ.Δ.
19.2.4.2_1 / M2968661 (ΧΑΝΙΑ) Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 400.000,00 5,00 757.431,44 189,36%
19.2.4.3_1 / M2968661 (ΧΑΝΙΑ) Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 500.000,00 4,00 684.600,01 136,92%
19.2.4.4_1 / M2968661 (ΧΑΝΙΑ) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 130.000,00 5,00 157.311,60 121,01%
19.2.4.5_1 / M2968661 (ΧΑΝΙΑ) Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβ/κής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.) 440.000,00 12,00 1.157.985,87 263,18%
ΣΥΝΟΛΟ   1.470.000,00 26,00 2.757.328,92 187,57%
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση