Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα

Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα

Ο Δήμος Χανίων υπενθυμίζει ότι όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο, έχουν υποχρέωση πριν κάνουν χρήση να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης. Ειδικά για το έτος 2020 και λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών (COVID-19) αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. Πέραν της ημερομηνίας αυτής θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, που αφορούν νέες άδειες λειτουργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (https://www.chania.gr//e-yphresies/hlektronsunal/e-aitimata.html), που λειτουργεί στο Δήμο Χανίων, προσφέροντας διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αποφεύγοντας να επισκεφθούν γραφεία κι υπηρεσίες, μειώνοντας την έκθεσή τους στον κίνδυνο του κορωνοϊου και τη συνολικότερη ταλαιπωρία τους.

Η διαδικασία απαιτεί τη χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη “Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου -τραπεζοκαθίσματα”, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία κι επισυνάπτοντας ανά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα). Επισημαίνεται ότι για όσα αιτήματα αφορούν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου διαφορετικού από τον περσινό απαιτείται “Σχεδιάγραμμα μηχανικού” σε ηλεκτρονική μορφή (.dwg) διαφορετικά δεν μπορούν να εξεταστούν.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather