Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πανδημίας

Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πανδημίας

Tο Πολυτεχνείο Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνη τη Βασιλική Γεροπάντα, έγινε επίσημα μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Πανδημίας (Global Pandemic Network-GPN). Το GPN είναι μια διεθνής ψηφιακή κοινότητα από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και συναφείς μελετητές που προωθεί την διεπιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ερευνητικών έργων σχετικά με τα κύρια θεσμικά, κοινωνικά, νομικά, χωρικά και οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με τις περιπτώσεις διαχείρισης, ανάκαμψης και προφύλαξης των πόλεων από πανδημίες.  Τη συγκεκριμένη περίοδο, πραγματοποιεί δραστηριότητες για ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και παραγωγή καινοτομίας σχετικά με θέματα διαχείρισης της πανδημίας COVID-19.

Στόχοι του GPN είναι:

  1. η ένωση και ενσωμάτωση των εθνικών παρατηρητηρίων των χωρών,
  2. η παρουσίαση και επεξήγηση των παρεμβάσεων και πολιτικών που υιοθετούνται σε υπερεθνικό επίπεδο στις συμμετέχουσες χώρες,
  3. η προώθηση εταιρικών σχέσεων για ερευνητικά έργα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων,
  4. η παροχή γνώσεων σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας διαχείρισης της COVID-19,
  5. η παραγωγή καινοτόμων στρατηγικών αντιμετώπισης, διαχείρισης και ανάκαμψης των πόλεων.

Η Βασιλική Γεροπάντα, Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στο δίκτυο GPN και Επιστημονικά Υπεύθυνη δύο τομέων: “Πόλεις” (Cities) και “Ψηφιακές Kοινότητες” (Digital Society). Στον τομέα “Πόλεις”, ηγείται ερευνητικών δραστηριοτήτων για την χάραξη αστικών πολιτικών σε σχέση με την επίτευξη της αστικής υγείας και αστικής ευζωίας από την οπτική του σχεδιασμού. Στον τομέα “Ψηφιακές Κοινότητες” ηγείται ερευνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν Έξυπνες πόλεις, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και Τεχνητή Νοημοσύνη για την πανδημική πόλη (χρήση στρατηγικών έξυπνων πόλεων, πιλοτικά προγράμματα, πειράματα  και έλεγχο συναφών αναλυτικών και ηθικών προκλήσεων που προκύπτουν).

Ως συμμετέχον Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης θα έχει πρόσβαση στις δραστηριότητες όλων των τομέων του δικτύου. Ο κάθε τομέας, από τους συνολικά 11, βασίζεται σε συνέργειες και συνεργασίες, ώστε μέσα από αναφορές, συναντήσεις και σεμινάρια να δημιουργήσει ερευνητικές προτάσεις και έργα.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι μέλος του δικτύου Crowdhelix

Το δίκτυο Crowdhelix είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα που συνδέει επιστήμονες και ειδικούς εμπειρογνώμονες από κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και καινοτόμες εταιρείες, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πρωτοποριακά ερευνητικά έργα στo πλαίσιo του προγράμματος «HORIZON 2020» και σύντομα «HORIZON EUROPE».

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Διονυσία Κολοκοτσά (Helix Leader), έγινε μέλος του δικτύου Crowdhelix και ηγείται μίας εκ των 26 ενεργών κοινοτήτων, συγκεκριμένα της κοινότητας Healthy Cities Helix.

Η κοινότητα Healthy Cities Helix, επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ομάδας εμπλεκόμενων φορέων, ερευνητών και εταιρειών και παρέχει πρόσβαση στις δράσεις του ερευνητικού προγράμματος VARCITIES. Παράλληλα, τα μέλη της κοινότητας Healthy Cities Helix αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων εμπνευσμένων από τη φύση, για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων των Ευρωπαϊκών πόλεων.

Η διαδικτυακή συνεργασία στο δίκτυο Crowdhelix υποστηρίζεται από την ειδικά σχεδιασμένη πλατφμόρμα Crowdhelix Open Innovation. Η επιστημονική κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως μέλους του Crowdhelix, έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε κοινότητα Helix (βλέπε σχετική εικόνα). Δύναται να εγγραφεί απεριόριστος αριθμός μελών του Ιδρύματος, στοχεύοντας στη δικτύωση με άλλους συμμετέχοντες, στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία, αλλά και στην ανταπόκριση σε προσκλήσεις που δημοσιεύονται από όλους τους χρήστες της πλατφόρμας.

Οι κοινότητες Helix πραγματοποιούν επίσης εκδηλώσεις, παρέχοντας ευκαιρίες συνεργασίας για τη δημιουργία επιτυχημένων κοινοπραξιών και ερευνητικών προτάσεων. Το δίκτυο Crowdhelix διοργανώνει τουλάχιστον μία μεγάλη εκδήλωση κάθε χρόνο, για την παροχή εκπαίδευσης και πληροφοριών σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης «HORIZON 2020» και «HORIZON EUROPE». Παράλληλα, πραγματοποιούνται πληθώρα συναντήσεων δικτύωσης και στρατηγικής στοχεύοντας σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις είναι δωρεάν για τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ως μέλος του δικτύου, έχει επίσης πρόσβαση σε εξειδικευμένη υπηρεσία υποστήριξης που παρέχεται από το δίκτυο με ειδικές συμβουλές σχετικά με:

  1. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε προγράμματα «HORIZON 2020»
  2. Ερωτήματα δικτύωσης, δημιουργίας κοινοπραξιών και συνεργατών
  3. Ερωτήματα σχετικά με το δίκτυο Crowdhelix και τις δραστηριότητές του
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather