Το επιτυχημένο παράδειγμα της Κρήτης στην έξυπνη εξειδίκευση

Το επιτυχημένο παράδειγμα της Κρήτης στην έξυπνη εξειδίκευση

Συνάντηση εργασίας οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στις Βρυξέλλες, για την παρουσίαση της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδείκευσης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες Ευρωπαικές Περιφέρειες.
Τη συνάντηση φιλοξένησε στα γραφεία της η Χώρα των Βάσκων (Ισπανία), και συμμετείχαν ακόμα οι Περιφέρειες: Αττικής (Ελλάδα), Κορσικής (Γαλλία), Εμίλια Ρομάνα, (Ιταλία), Λάτσιο (Ιταλία).
Ο Καθηγητής Ντομινίκ Φορέ (Οικονομικών και Διοίκησης Καινοτομίας, Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Λωζάνης και Μέλος του Ελβετικού Συμβουλίου για την Επιστήμη και Καινοτομία), παρουσίασε την πολυετή έρευνά του για τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, αλλά και το παράδειγμα της Κρήτης, ως μιας από τις τέσσερις πιλοτικές περιοχές στην Ευρώπη (Κρήτη, Γκαλίτσια, Ιρλανδία, Βρετάνη) που μελέτησε διεξοδικά.
Από την Γενική Δνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, ο Παναγιώτης Πανταζάτος, Αναπλ. Επικεφαλής Μονάδας της ΕΕ, αναφέρθηκε στα μέχρι τώρα στάδια για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης δίδοντας έμφαση στην Κρήτη, ως ξεχωριστή περίπτωση με επιτυχημένο σχεδιασμό αλλά και υλοποίηση, λόγω της διαδικασίας και μεθοδολογίας που ακολουθείται με τη διαβούλευση και την επιχειρηματική ανακάλυψη.


Οι εκπρόσωποι των Περιφερειών που συμμετείχαν παρουσίασαν την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης για την κάθε Περιφέρεια και τους θεματικούς πυλώνες και επενδυτικές προτεραιότητες, τα μέχρι τώρα στάδια υλοποίησης της στρατηγικής, καθώς και έργα που υλοποιούν στο πλαίσιο των στρατηγικών τους.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης:
η Χρύσα Δασκαλάκη, Δντρια Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Συντονίστρια της RISCrete, μετέφερε το χαιρετισμό του Περιφειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, που τονίζει ότι : “η καινοτομία αποτελεί το επίκεντρο της δραστηριότητάς της Κρήτης, καθώς εξετάζει τις δυνατότητες δημιουργίας ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Από την περίοδο σχεδιασμού της RIS3 για την Περιφέρεια Κρήτης, έγινε αποδεκτό από όλους τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς ότι η προώθηση της καινοτομίας, είναι ευρέως αποδεκτή, ως το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση των δεικτών ποιότητας ζωής στις Περιφέρειες της Ένωσης”
Η Χρύσα Δασκαλάκη παρουσίασε το σύστημα διακυβέρνησης, τους θεματικούς πυλώνες, την μεθοδολογία διαβούλευσης και επιχειρηματικής ανακάλυψης και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τους πυλώνες Περιβάλλον-Ενέργεια, Πολιτισμό-Τουρισμό, Αγροδιατροφή.
Η Μαρία Κασσωτάκη, Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Υπηρεσίας Διαχείρισης, παρουσίασε το χρηματοδοτικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-20 της Κρήτης, την επιλεξιμότητα θεματικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων σε σχέση και με τις Προσκλήσεις Χρηματοδότησης.
Η Ελένη Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια Ευρωπαϊκών Έργων, παρουσίασε Ευρωπαίκά Έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης συναφή με τις θεματικές προτεραιότητες της RISCrete, στους τομείς Υδατικών Πόρων, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Κυκλικής Οικονομίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Κλιματικής Αλλαγής, Τουρισμού-Πολιτισμού, κ.α. από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Χρηματοδοτικά Πλαίσια (Horizon2020, Interreg MED, EU).
Στη συνάντηση, και στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν με παρεμβάσεις ο Μιχ Οικονομόμου, Επικεφαλής Μονάδας της Γεν Δνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ, ο Μιχ Καθαράκης Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΚ-Κ, και στελέχη Περιφερειών, εκπρόσωποι Γραφείων Βρυξελλών και άλλων φορέων. Από την Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε και παρουσίασε την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης η Καλλιόπη Σταυροπούλου, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, και η Εκπρόσωπος του Γραφείου Αττικής στις Βρυξέλλες, Δήμητρα Πουλαντζά.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση