Τουρισμός: Ήρθαν λιγότεροι, ξόδεψαν περισσότερα το πρώτο εξάμηνο

Τουρισμός: Ήρθαν λιγότεροι, ξόδεψαν περισσότερα το πρώτο εξάμηνο

Πλεόνασμα ύψους 4,077 δισ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι πλεονάσματος 3.693 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,4%, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ στην ανακοίνωσή της, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 637 εκατ. ευρώ ή 13,3%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 253 εκατ. ευρώ ή 23,4%).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 79 ευρώ ή 17,5% (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 533 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 453 ευρώ), καθώς η εισερχόμενη κίνηση μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκε κατά 3,6%.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος

“Αύξηση κατά 10,3% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 76 ευρώ, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 69 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7 διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 6,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 2,8% και διαμορφώθηκε στις 71.347 χιλ. διανυκτερεύσεις (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 69.429 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Ταξιδιωτικές εισπράξειςΟι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 5.414 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.550 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 65,6% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 κατά 29,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.694 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.323 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,5%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.227 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,3%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 3,6% και διαμορφώθηκαν στα 911 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 27,6% και διαμορφώθηκαν στα 346 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 6,4% και διαμορφώθηκαν στα 746 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 27,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 397 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 8,4% και διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιούΑναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 92,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, έναντι 92,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ οι συναφείς εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,1%. Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 81,8%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 80,4%), των οποίων οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,2% και διαμορφώθηκαν στα 4.427 εκατ. ευρώ. Τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 5,9% του συνόλου και παρουσίασαν μείωση στις εισπράξεις τους κατά 1,6%. Αύξηση κατά 84,8% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 37 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν αύξηση κατά 4,9%, μειώνοντας όμως τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019: 7,5%, Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 8,0%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνησηΌπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 μειώθηκε κατά 3,6% και διαμορφώθηκε στις 10.161 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 10.536 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 12,7%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 62,8%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 29,8%. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 μειώθηκε κατά 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 11,7% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 2.846 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,7% και διαμορφώθηκε στις 3.530 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασε αύξηση κατά 11,0% και διαμορφώθηκε στις 3.031 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, μείωση κατά 7,1% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 1.352 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 15,2% και διαμορφώθηκε στις 528 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης σημείωσε αύξηση κατά 4,0% και διαμορφώθηκε στις 1.101 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 21,4% και διαμορφώθηκε στις 422 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στις 153 χιλ. ταξιδιώτες.

ΔιανυκτερεύσειςΟι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 71.347 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, έναντι 69.429 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,8%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 26,7% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών εκτός της ΕΕ-28, καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 5,0%. Η μείωση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της μείωσης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 3,1%, καθώς και των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 8,1%. Μείωση κατά 12,4% παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 11,8%. Οι διανυκτερεύσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2%. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, άνοδο κατά 9,4% παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τις ΗΠΑ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 7,0%.

ΚρουαζιέρεςH Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 συλλέχθηκαν λεπτομερή στοιχεία από 16 ελληνικούς λιμένες, τα οποία κάλυψαν το 84,6% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο καταγράφηκαν 1.278 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2018: 1.118 αφίξεις), με 1.734 χιλ. επισκέψεις επιβατών, έναντι 1.637 χιλ. επισκέψεων επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 88,5% των επιβατών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2,2 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, έναντι 1,5 στάσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 10,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν στα 183 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 14 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 169 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Πειραιά, με συμμετοχή 45,4% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι του Ηρακλείου, με 12,2% και 9,3% των εισπράξεων αντίστοιχα. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 89,4% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 81,4% των συνολικών επισκέψεων επιβατών.

Οι συνολικές διανυκτερεύσεις εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν κατά 3,8% και διαμορφώθηκαν στις 1.865 χιλ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας για την επισκοπούμενη περίοδο εκτιμώνται σε 797 χιλιάδες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28,2%.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά ΠεριφέρειαΌπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (πλην κρουαζιέρας) την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 5.244 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 87,8% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1.347 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Αττικής (1.089 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (1.078 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (641 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (452 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 638 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 10.814 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 80,1% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (2.417 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1.877 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.754 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (1.604 χιλ.) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.012 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 2.150 χιλ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 69.918 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 84,5% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (14.789 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (14.209 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (13.509 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (10.124 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (6.469 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 10.819 χιλ. διανυκτερεύσεις”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather