Τι ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων από την Περιφέρεια για το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

Τι ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων από την Περιφέρεια για το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

To Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 480 Απόφαση, που έλαβε στη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2020, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα για το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης της Περιφέρειας Κρήτης:

“Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (και) στην Κρήτη δοκιμάζονται πρωτόγνωρα από τις δραματικές επιπτώσεις που επέφερε στην οικονομία η υγειονομική κρίση. Σε αυτή την κρίσιμη φάση -και ενόψει ενός πολύ δύσκολου χειμώνα, με βάση όσα προηγήθηκαν τη φετινή τουριστική περίοδο, αλλά και τις σημαντικές ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια την τελευταία διετία- απαιτείται, κατά κοινή ομολογία, ουσιαστική στήριξη των πληττομένων επιχειρήσεων, ειδικά σε ό,τι αφορά στην παροχή ρευστότητας με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν των μεγάλων δυσκολιών, ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό και για τη διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας σε όλο το νησί.

Η Περιφέρεια Κρήτης, αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του προβλήματος, ανακοίνωσε πρόσφατα ένα πρόγραμμα μη επιστρεπτέας επιχορήγησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του νησιού, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδοτήσεις από 3.000 έως 40.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία είναι σημαντική. Ωστόσο, τα τρία κριτήρια που έχουν επιλεγεί και η μοριοδότηση που δίνουν σε κάθε επιχείρηση «δημιουργούν» αδικίες, με αποτέλεσμα πάρα πολλές πολύ μικρές επιχειρήσεις να μένουν εκτός προγράμματος, όπως έχουν ήδη επισημάνει συλλογικοί φορείς των Χανίων (Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Χανίων, Εμπορικός Σύλλογος Χανίων). Την ίδια ώρα, όπως ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης έχει δηλώσει δημόσια, εκτιμάται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που θα κατατεθούν για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η Περιφέρεια Κρήτης οφείλει αφ’ ενός να διεκδικήσει σθεναρά και να επιτύχει γενναία αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος και αφ’ ετέρου να τροποποιήσει τα κριτήριά του, με στόχο την έμπρακτη στήριξη όλων των πληττομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του νησιού, χωρίς αποκλεισμούς, όπως συμβαίνει σήμερα. Η επίτευξη του δεύτερου στόχου μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, είτε με τον διαχωρισμό στον αλγόριθμο των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων (διαφορετικά οι πολύ μικρές δεν έχουν καμία δυνατότητα χρηματοδότησης), είτε με τον καθορισμό συγκεκριμένων ποσών για κάθε κατηγορία επιχείρησης (ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων), σε συνδυασμό είτε με την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, είτε, έστω, με τη μείωση του μέγιστου ποσού μη επιστρεπτέας επιχορήγησης από 40.000 σε 20.000 ευρώ προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξη μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ικανοποιητικές λύσεις υπάρχουν. Ευελπιστούμε ότι η Περιφέρεια θα αφουγκραστεί τους εύλογους προβληματισμούς μεγάλου μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κρήτης και θα φροντίσει για τις απαιτούμενες συμπληρώσεις – τροποποιήσεις στο τρέχον πρόγραμμα, που θα συμβάλλουν έμπρακτα στη στήριξη του συνόλου των πληττομένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του νησιού”.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather