Τι αναφέρει η TripAdvisor για τις ψεύτικες κριτικές που δημοσιεύονται στις σελίδες της

Τι αναφέρει η TripAdvisor για τις ψεύτικες κριτικές που δημοσιεύονται στις σελίδες της

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία διαχείρισης των κριτικών παρουσιάζει σε έκθεσή της η TripAdvisor, στην οποία περιλαμβάνονται και στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον όγκο των περιστατικών σύνταξης ψευδών κριτικών στην πλατφόρμα το 2018.

Σύμφωνα με το Review Transparency Report, το οποίο ανέλυσε δεδομένα κριτικών της πλατφόρμας που υπέβαλλαν ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια ενός έτους:

-66 εκατ. κριτικές υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα της  TripAdvisor το 2018 και καθεμία από αυτές πέρασε από αναβαθμισμένη τεχνολογία εντοπισμού απάτης, ενώ 2,7 εκατ. εξ αυτών πέρασαν και από εκτίμηση ειδικών διαχειριστών.

-Το 4,7% του συνόλου των κριτικών που υπεβλήθησαν απορρίφθηκε ή απομακρύνθηκε είτε από την τεχνολογία της TripAdvisor είτε χειροκίνητα από την ομάδα διαχείρισης. Οι λόγοι ήταν πολλοί, από παραβίαση των κανονισμών μέχρι ψευδές περιεχόμενο.

Ένα εκατομμύριο ψευδείς κριτικές δεν δημοσιεύτηκαν

-Μόλις το 2,1% του συνόλου των κριτικών που υπεβλήθησαν ορίστηκαν ως απάτη, και η πλειονότητά τους (73%) απορρίφθηκε πριν δημοσιευθεί. Αυτό σημαίνει ότι εντοπίστηκαν πάνω από 1 εκατ. ψευδείς κριτικές οι οποίες δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ στην πλατφόρμα.

-Λιγότερες από το 1% των κριτικών κρίθηκε από τους χρήστες ή τις επιχειρήσεις οτι δυνητικά παραβιάζουν τους κανόνες της TripAdvisor. Η ομάδα διαχείρισης περιεχομένου της πλατφόρμας διερεύνησε τις περισσότερες από αυτές εντός 6 ωρών από την ώρα που υποβλήθηκαν.

-34.643 επιχειρήσεις αντιμετώπισαν συνέπειες, με πτώση της θέσης ενός ξενοδοχείου σε επίπεδο δημοφιλίας ή κατάταξης ταξιδιωτών. Οι συνέπειες σε επίπεδο κατάταξης εφαρμόστηκαν σε επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να προσπαθούν να δημοσιοποιήσουν ψευδείς κριτικές.

Η έκθεση περιγράφει επίσης τις προσπάθειες της TripAdvisor να εντοπίσει τις «πληρωμένες» κριτικές, οι οποίες συντάσσονται από άτομα ή εταιρίες που προσπαθούν να πουλήσουν κριτικές «χρηστών» σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πλατφόρμα.

Από το 2015, η TripAdvisor έχει σταματήσει τη δραστηριότητα 75 ιστοσελίδων που εντοπίστηκε ότι πωλούσαν κριτικές, καθώς και ενός ατόμου που αντιμετώπισε ποινή 9 μηνών φυλάκισης πέρυσι στην Ιταλία.

Πέρα από τη δημοσιοποίηση, για πρώτη φορά, των δεδομένων αυτών, η TripAdvisor, όπως επισημαίνει, καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την αυθεντικότητα των κριτικών της, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

– Συνεχίζει να βελτιώνει συστήματα για τον εντοπισμό απάτης και τιμωρεί τους απατεώνες.

– Επενδύει περαιτέρω στην εκπαίδευση ανθρώπων που βρίσκονται στις ομάδες διαχείρισης κριτικών.

– Προβαίνει σε συνεργασίες με τις αρχές επιβολής του νόμου για να στηρίξει της προσπάθειές της στην αντιμετώπιση των ψευδών κριτικών.

– Επενδύει περαιτέρω στη διαφάνεια κοινοποιώντας περισσότερα δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης των κριτικών και με τις έρευνες για απάτη στο blog της, TripAdvisor Insights.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather