ΤΕΕ/ΤΔΚ: Αυτά είναι τα αναγκαία έργα για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Δυτικής Κρήτης

ΤΕΕ/ΤΔΚ: Αυτά είναι τα αναγκαία έργα για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Δυτικής Κρήτης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΔΚ την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 σε συνεργασία με τα μέλη των υπό σύσταση αρμόδιων Μόνιμων Επιτροπών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του τμήματός με θέμα ‘’Υδραυλικές Υποδομές και η Αξιοποίησή τους στην Δυτική Κρήτη’’.

Η γραπτή εισήγηση που είχε σταλεί στα μέλη της Αντιπροσωπείας ήταν το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης από το οποίο όπως διαπιστώσαμε παραδόξως μετά την τελευταία αναθεώρησή του αφαιρέθηκε το κεφάλαιο με τα προτεινόμενα αναγκαία έργα.

Οι εισηγητές που προτάθηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή για το κύρος και τις γνώσεις τους στο θέμα ήταν οι συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί Μάρκος Πατρελάκης Τεχνικός Διευθυντής του ΟΑΚ, Κώστας Στεργιάνης Τεχνικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Χανίων, Γιώργος Παπαδάκης Τεχνικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, ο Γεωλόγος Κώστας Βοζινάκης και ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Βαγγέλης Διαμαντόπουλος οι οποίοι επικεντρώθηκαν στο προτεινόμενο πλαίσιο συζήτησης όπως τέθηκε για την Δυτική Κρήτη, δηλαδή

α. για την επάρκεια νερού και την ποιότητά του σε συνδυασμό με την ζήτηση και τις ανάγκες, το φράγμα Βαλσαμιώτη και το φράγμα Ποταμών Αμαρίου,

β. για την διαχείριση του νερού ως συντελεστής κόστους στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και

γ. για την εφικτότητα εφαρμογής της σύγχρονης τάσης ‘’Νερό για Ενέργεια’’.

Από την αρχή της διαδικασίας έγινε ειδική αναφορά στον αείμνηστο Παύλο Παυλάκη Μελετητή Dr Πολιτικό Μηχανικό και την διαχρονική συνεισφορά του ιδιαίτερα σε θέματα υποδομών και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Κρήτη.

Οι εισηγήσεις και η συζήτηση που ακολούθησε θα αποκωδικοποιηθούν ώστε να αποτελέσουν την βάση των θέσεων και των προτάσεων του ΤΕΕ ΤΔΚ ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι εισηγητές παρουσίασαν εκτενή στοιχεία που αφορούν στους υδατικούς πόρους και διαπίστωσαν την επάρκεια και την καλή ποιότητα του νερού στην Δυτική Κρήτη. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη μόνιμης και συστηματικής προσπάθειας ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στην ύδρευση για τον αυτοπεριορισμό, σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση εξοικονόμησης στην άρδευση που εκτιμάται ότι αποτελεί το 85% της συνολικής κατανάλωσης.

Από τις εισηγήσεις αναδείχτηκε σε τίτλους η αναγκαιότητα:

– Ενιαίας διαχείρισης ύδρευσης της Βόρειας Κρήτης.

– Αναρρύθμισης των παροχών των πηγών Αγυιάς

– Συστηματικής συντήρησης και εξασφάλισης εφεδρείας των αντλιοστασίων και των δικτύων διανομής και η άμεση αξιοποίηση της εγκεκριμένης γεώτρησης Μυλωνιανών ώστε να μην διακινδυνεύσει η εξασφάλιση αδιάλειπτης ύδρευσης και άρδευσης την δύσκολη φετινή θερινή περίοδο,

– Άμεση έναρξη διαδικασιών ( αδειοδότησης , σύνταξης τεχνικών μελετών και εξασφάλισης πιστώσεων), καθώς και υλοποίησης των τριών νέων γεωτρήσεων που έχουν προταθεί ως πρώτη φάση για την αναρρύθμιση του υδροφορέα της Αγυιάς.

– Διαχωρισμού των δικτύων της ύδρευσης από την άρδευση.

– Άμεσης αποκατάστασης και αξιοποίησης του φράγματος Βαλσαμιώτη και της διασύνδεσής του με τον αγωγό δυτικά του Πατελαρίου για την διανομή του με φυσική ροή σύμφωνα με την ολοκληρωμένη μελέτη.

– Άμεσης αξιοποίησης του φράγματος Ποταμών Αμαρίου για την ενίσχυση υδροδότησης του Ρεθύμνου με την κατασκευή διυλιστηρίου, και επέκτασης του αγωγού διανομής.

– Προγραμματισμός ενεργειών για την προώθηση υλοποίησης των έργων

– «Σύνθετο Σύστημα Έργων Πλατύ – Μεσσαρά και Διαχείριση των Υδατικών του Πόρων» και

– φράγμα ’’Ντεριανού-Ταυρωνίτη’’ (η μελέτη του χρίζει επικαιροποίησης).

– Ανταποδοτικής χρέωσης της ύδρευσης και της άρδευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 135275/22.5.17 (ΦΕΚ 1751) μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την δημιουργία βιώσιμων μοντέλων διαχείρισης.

– Τοποθέτησης μετρητών και η χρέωση όλων των καταναλωτών στο σύνολο των χρήσεων.

– Επανακαθορισμού ως συντελεστή κόστους της ενέργειας διακριτά για την ύδρευση και την άρδευση μετά την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης καθώς και την τεχνολογία της αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε συγκεκριμένες περιοχές.

– Αξιοποίησης κάθε δυνατότητας για την παραγωγή ενέργειας από την διαχείριση των υδατικών πόρων και υλοποίησης του συμβασιοποιημένου έργου ΣΔΙΤ Υβριδικός Σταθμός παραγωγής 50MW στο φράγμα Ποταμών Αμαρίου τα έσοδα από το οποίο θα συνεισφέρουν καθοριστικά στην μείωση του κόστους διαχείρισης του νερού για όλες τις χρήσεις.

– Ενίσχυσης μέσω εκσυγχρονισμού του θεσμού των ΤΟΕΒ και της βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους.

– Συστηματικής προσπάθειας αξιοποίησης των περιθωριακών (απορριπτόμενων) νερών όπως του βιολογικού της ΔΕΥΑΧ.

Ευχαριστούμε θερμά τους εισηγητές για την συμμετοχή τους και τις εξαιρετικές γνώσεις που μετέφεραν στο ακροατήριο.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση