Τα όρια δαπανών υποψηφίων και συνδυασμών στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Τα όρια δαπανών υποψηφίων και συνδυασμών στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Τα όρια των δαπανών υποψηφίων και συνδυασμών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι απαγορεύσεις για τη χρηματοδότησή τους, οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ αλλά και στην προβολή τους μέσω προεκλογικών κέντρων, αφισών κ.λπ. αποτελούν τα κύρια θέματα εγκυκλίου του υπουργού Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για εκλογική περιφέρεια μέχρι 100.000 κατοίκους οι υποψήφιοι μπορούν να δαπανήσουν 2.500 ευρώ, μέχρι 150.000 να δαπανήσουν 3.000 ευρώ, μέχρι 200.000 να δαπανήσουν 3.500 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες πληθυσμιακά Περιφέρειες ο συντελεστής αυξάνεται κατά μία μονάδα ανά 100.000 κατοίκους. Για τον υπολογισμό του ανώτατου όριου δαπανών συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και του υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη.

Αντίστοιχα, για τους υποψήφιους στις δημοτικές εκλογές, για εκλογικές περιφέρειες μέχρι 30.000 κατοίκων προβλέπεται ανώτατο όριο δαπανών μέχρι 1.500 ευρώ, μέχρι 60.000 κατοίκους 2.000 ευρώ, μέχρι 100.000 κατοίκους 2.500 ευρώ, μέχρι 150.000 κατοίκους 3.000 ευρώ, μέχρι 200.000 κατοίκους 3.500 ευρώ, ενώ για εκλογικές περιφέρειες άνω των 200.000 κατοίκων ο συντελεστής αυξάνεται κατά 1 μονάδα/100.000 κατοίκους.

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση, η οποία συναρτάται με τον αριθμό των εκλογικών περιφερειών ανά δήμο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απαγορεύεται η χρηματοδότηση υποψηφίων και συνδυασμών από φυσικά πρόσωπα που οφείλουν πάνω από 1.000 ευρώ σε ΟΤΑ, από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κάθε βαθμού και των νομικών προσώπων τους, από ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών, από υπαλλήλους ΟΤΑ ή νομικών προσώπων τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων για τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων.Τέλος, η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ από το ίδιο πρόσωπο, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους είναι 500 ευρώ.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather