Τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων μετατρέπονται σε “Υπηρεσίες Μίας Στάσης”

Μέχρι το τέλος του 2019 τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) των επιμελητηρίων όλης της χώρας θα μετατραπούν σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης και Σημεία Μίας Επαφής για τις εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, με γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα επιμελητήρια και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες.

Tο σχετικό έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.980.024 ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσα σε ένα χρόνο από τη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) αφορά στην αναβάθμιση των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων των επιμελητηρίων “στο πλαίσιο του ρόλου τους για την παροχή πληροφοριών και την υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης” όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων θα αναβαθμιστούν σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης και Σημεία Μίας Επαφής για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, “με γνώμονα την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την μείωση του διοικητικού φόρτου, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και δραστηριότητας, αλλά και για τα επιμελητήρια και τις λοιπές εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες”.

Σκοπός του έργου που θα εκτελέσει η ΚΕΕ είναι να δημιουργηθεί τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα ένα περιβάλλον φιλικό για την επιχειρηματικότητα και τις ξένες επενδύσεις. Άλλωστε, η ΚΕΕ αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της πολιτείας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και για τη συνεχή ελαχιστοποίηση των διοικητικών στρεβλώσεων που επηρεάζουν αρνητικά ολόκληρο το οικοσύστημα του “επιχειρείν” στην Ελλάδα.

Το έργο στοχεύει:

1. Στη δημιουργία ενός νέου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, που θα ευνοεί τις επιχειρήσεις και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

2. Στη δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια, γραφειοκρατικές και διοικητικές επιβαρύνσεις για τους υφιστάμενους και δυνητικούς επιχειρηματίες, που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θα προσελκύσει ξένα κεφάλαια και επενδύσεις.

3. Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΚΕΕ και των μελών της προς τις επιχειρήσεις.

4. Στη λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της ΚΕΕ και των μελών της στο πεδίο της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Συνοπτικά, το έργο προβλέπει:

1. Σύμβουλο για την υποστήριξη και την υλοποίηση του έργου.

2. Δημιουργία κεντρικής δομής οργάνωσης και υποστήριξης των Κ.Υ.ΕΠΙΧ., η οποία θα αναλάβει τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του έργου των Κ.Υ.ΕΠΙΧ.

3. Διεξαγωγή πέντε δυναμικών μελετών και επεξεργασία προτάσεων, σε μείζονα θέματα επιχειρηματικότητας, για την απλοποίηση των διοικητικών υποθέσεων με γνώμονα τη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας.

4. Δημιουργία και επικαιροποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης 15 δυναμικών οδηγών άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλο το φάσμα σχετικών διοικητικών θεμάτων (π.χ. αδειοδότηση, εθνικό/κοινοτικό πλαίσιο λειτουργίας, γνωστοποίηση λειτουργίας, κ.α.) και συνεχή καθοδήγηση των στελεχών των ΚΥΕΠΙΧ για την βέλτιστη απόκριση σε εξειδικευμένα ερωτήματα από τις επιχειρήσεις.

5. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακή πύλη, υποσύστημα αιτημάτων, υποσύστημα ticketing, υποσύστημα μητρώου, υποσύστημα διαχείρισης ψηφιοποιημένων εγγράφων, υποσύστημα on line επικοινωνίας εμπλεκόμενων μερών, διασύνδεση με τρίτα συστήματα κλπ), μέσω της οποίας θα επιτρέπεται η υποστήριξη των στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και των επιχειρηματιών με στόχο την, μεσοπρόθεσμα, “paperless” διευθέτηση και διαχείριση των αιτημάτων/ζητημάτων των επιχειρήσεων σε πάσης φύσης διεκπεραίωση διοικητικών ζητημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

6. Δημιουργία e-βιβλιοθήκης, ψηφιοποίηση των προαναφερθέντων μελετών/οδηγών και ανάπτυξη ψηφιακού ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα προορίζεται για το προσωπικό των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. και των επιχειρήσεων.

7. Σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 200 στελεχών των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. σε μία σειρά αντικειμένων που άπτονται του ρόλου και των καθηκόντων τους.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση