Σχεδόν τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα παίρνουν καθαρό μισθό κάτω από 1.000 ευρώ

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα παίρνουν καθαρό μισθό κάτω από 1.000 ευρώ

Το 72,8% των εργαζομένων στην Ελλάδα παίρνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ, εν μόλις το 10% παίρνουν πάνω από 1.300 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ενδιάμεσης έκθεσης για το 2018 του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) για την ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση,

Σε κλαδικό επίπεδο, οι χαμηλότερες αποδοχές σημειώνονται στον κλάδο της γεωργίας, όπου ο καθαρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ).

Οι υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές σημειώνονται στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.237 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι τράπεζες και ασφάλειες (1.151 ευρώ), τα ορυχεία και λατομεία (1.140 ευρώ) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (1.101 ευρώ).

Αναφορικά με την εξέλιξη του μέσου μισθού ανά ομάδα επαγγέλματος, οι χαμηλότερες αποδοχές καταγράφονται στους ανειδίκευτους εργάτες με μέσο μισθό 633 ευρώ, ενώ ακολουθούν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωργία (683 ευρώ) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο (726 ευρώ). Αντίθετα, οι υψηλότερες αποδοχές εμφανίζονται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (1.522 ευρώ) και ακολουθούν οι επαγγελματίες (1.098 ευρώ) και οι τεχνικοί (1.007 ευρώ).

Σύμφωνα με την έκθεση, η μείωση των ονομαστικών ωριαίων μισθών και ημερομισθίων κατά την περίοδο 2010-2018, δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας και τη μερική ανάκαμψη των τελευταίων χρόνων, φτάνει στο 20%.

Ειδική μνεία γίνεται στο θέμα της μετανάστευσης που όπως τονίζεται αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικότατη βαλβίδα εκτόνωσης της ανεργίας που ταυτόχρονα περιορίζει σημαντικά και τον ορίζοντα και το βάθος της ανάκαμψης, στερώντας από την οικονομία ειδικευμένο εργατικό δυναμικό παραγωγικής ηλικίας τόσο από την πλευρά της εργασίας όσο και από την πλευρά της κατανάλωσης.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος στην τοποθέτηση του δήλωσε ότι από την Έκθεση προκύπτει ότι η Οικονομία δεν έχει αναπτυξιακή δυναμική και ξεφεύγει πολύ δειλά από τα όρια της στασιμότητας και ότι δεν είναι καθόλου αισιόδοξος για την εξέλιξη της Οικονομίας, των κοινωνικών και των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα ενώ σημείωσε ότι η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα φανεί επί της ουσίας στην τσέπη των εργαζομένων.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση