Συνέδριο για τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία στο Μαριμπορ της Σλοβενίας για τους εταίρους του έργου WINPOL

Συνέδριο για τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία στο Μαριμπορ της Σλοβενίας για τους εταίρους του έργου WINPOL

Στο Μάριμπορ της Σλοβενίας στις 14 και 15 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη σειρά σεμιναρίων για την καινοτομία στον τομέα των αποβλήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου WINPOL, στο οποίο συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου, ως εταίροι. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Snaga, τη δημόσια εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων της πόλης του Μάριμπορ, και επικεντρώθηκε στη συλλογή και χρήση πληροφοριών και δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων.

Πάνω από 10 καλές πρακτικές, ενδιαφέρουσες και εμπνευσμένες τόσο από τους εταίρους του έργου όσο και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αποτελεί μέρος της φάσης «διαπεριφερειακής μάθησης» του έργου. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε την καλή πρακτική της ΔΕΔΙΣΑ που αφορά στην χρήση ευφυούς ψηφιακής τεχνολογίας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της συλλογής αποβλήτων.

Πώς μπορεί να επωφεληθεί η διαχείριση των αποβλήτων από τη χρήση πληροφοριών και δεδομένων; Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων, τη βελτίωση της ανάλυσης και της χάραξης πολιτικής στον τομέα των αποβλήτων, και να παράσχουν ανατροφοδότηση στους πολίτες για να κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Ήδη σήμερα, πόλεις και περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη το κάνουν αυτό, αλλά μπορούν να επιτύχουν ακόμη περισσότερο δουλεύοντας μαζί.

Η φάση αυτή της ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, στοχεύει στον προσδιορισμό των ορθών πρακτικών που αρμόζουν στον καθένα ώστε στην επόμενη φάση να ακολουθήσει η εκπόνηση των σχεδίων δράσης για τη μεταφορά συναφών εμπειριών στην επικράτειά τους.

Η συνάντηση περιελάμβανε επίσης δύο επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Snaga: την αυτοματοποιημένη μονάδα διαλογής για τα κοινοτικά απόβλητα και ένα από τα τρία κέντρα συλλογής που βρίσκονται στην πόλη του Μάριμπορ.

Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα συνεχίσουν να εντοπίζουν ορθές πρακτικές κατά την προετοιμασία του δεύτερου θεματικού σεμιναρίου που θα επικεντρώνεται σε καινοτόμα μοντέλα για τη συλλογή, την πρόληψη και την ανακύκλωση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του φθινοπώρου 2019 και θα φιλοξενηθεί από την πόλη της Αμβέρσα.

Εν τω μεταξύ, η Περιφέρεια Κρήτης θα διοργανώσει συνάντηση στις 23 Μαΐου προκειμένου να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέλη του έργου WINPOL για τις καλές πρακτικές και την εμπειρία που αποκόμισε από τη συνάντηση στο Μάριμπορ, με σκοπό την παραπέρα συνεργασία σε τοπικό επίπεδο Επιπλέον στο Μάριμπορ τις επόμενες ημέρες στις 16 και 17 Μαΐου, φιλοξενήθηκε το 4ο διεθνές Συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία με θέμα «λιγότερη συζήτηση, περισσότερη δράση», που μεταφράζει τις πολυάριθμες εκθέσεις, δεδομένα, κατευθυντήριες γραμμές και άλλα έγγραφα που υπάρχουν για την κυκλική οικονομία σε συγκεκριμένες δράσεις, ριζική συνεργασία και κλιμακούμενες επιτυχίες. Το Συνέδριο παρακολούθησαν οι εταίροι του έργου ως συνέχεια της εκπαίδευσής τους στον τομέα της κυκλικής οικονομίας που σχετίζεται με το έργο τους. Μάλιστα ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε με παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου Α2UF το οποίο αφορά στην κυκλική οικονομία των οργανικών κουζίνας και στο οποίο επίσης συμμετέχει ως εταίρος.

Στη συνάντηση του έργου και στο Συνέδριο της κυκλικής οικονομίας εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε η συντονίστρια του έργου WINPOL Καργάκη Ελένη (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), η οποία παρουσίασε την καλή πρακτική της ΔΕΔΙΣΑ και από τον Δήμο Ηρακλείου ο συντονιστής του έργου Σκαρβελάκης Μανώλης, ο οποίος παρουσίασε το Α2UF. Στις συναντήσεις συμμετείχε και ο Μαυράκης Νικήτας, μηχανικός περιβάλλοντος με εξειδίκευση στη διαχείριση αποβλήτων, ως stakeholder του έργου.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather