Συνέδριο για την επανάσταση του 1821 στην Κρήτη, προγραμματίζει για το 2021 η ΙΛΑΕΚ

Συνέδριο για την επανάσταση του 1821 στην Κρήτη, προγραμματίζει για το 2021 η ΙΛΑΕΚ

Η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης διοργανώνει το τριήμερο 11-13 Ιουνίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη. Διακόσια χρόνια μετά» και καλεί τους ιστορικούς, τους ερευνητές και μελετητές της ιστορίας και των αγώνων της Κρήτης, τους φιλολόγους και ευρύτερα τους κρητολόγους να λάβουν μέρος σ’ αυτό. Η δήλωση συμμετοχής θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  info@ilaek.org και kostasmoutzouris@hotmail.gr  μέχρι το τέλος Απριλίου 2020.

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση ) και το θέμα της υποψήφιας ανακοίνωσης. Η περίληψη της ανακοίνωσης, εκτάσεως 400 περίπου λέξεων,  θα πρέπει να σταλεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες από τις υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο. Η συμμετοχή στο συνέδριο ορίζεται στα τριάντα ( 30 ) ευρώ.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather