Συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Mistral στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Mistral στην Περιφέρεια Κρήτης

Στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε η τεχνική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED “MISTRAL” – Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για τη διακρατική δραστηριότητα clusters και δικτύων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Εταίρος.
Κύριος στόχος του έργου MISTRAL είναι η εδραίωση μιας ισχυρής διακρατικής συνεργασίας αποτελούμενη από 8 χώρες με ποικίλους συμμετέχοντες φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου:
• να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την Γαλάζια Ανάπτυξη,
• να υποστηριχθεί η δημιουργία clusters ως ένας εξαιρετικός διαμεσολαβητής της γνώσης για την ενίσχυση της «Γαλάζιας οικονομίας»,
• να σχεδιάσει και να εφαρμόσει βιώσιμες αναπτυξιακές κατευθύνσεις εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των περιφερειών στη Μεσόγειο. Το έργο συντονίζεται από την Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα της Ιταλίας.


Ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον Τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, καλωσόρισε τους Εταίρους στην Περιφέρεια Κρήτης, τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης συνεργειών με τον Ερευνητικό χώρο, για την προώθηση της καινοτομίας με ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Ως Αντιπρόεδρος της CPMR (Συνέλευσης των Παρακτίων και Παραθαλάσσιων Περιφερειών) -Αρμόδιος για τα Θαλάσσια Ζητήματα, παρουσίασε τις δράσεις της CPMR στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, τη Γαλάζια Οικονομία, και την προώθηση διαπεριφερειακών συνεργασιών.
Η Ελένη Χατζηγιάννη, Δντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια του MISTRAL στην Κρήτη, παρουσίασε την επικοινωνιακή στρατηγική του έργου και τους τρόπους συνεργασίας των εταίρων για την προώθηση του έργου και την παρουσία του σε ευρωπαϊκής εμβέλειας συνέδρια και συναντήσεις συναφών φορέων.
Η τεχνική συνάντηση έχει ως στόχο τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, με τη συνεργασία εθνικών, περιφερειακών φορέων, και ερευνητικού χώρου για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης στη Μεσόγειο. Το έργο δίδει έμφαση στον Παράκτιο-Θαλάσσιο Τουρισμό, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια, Ενέργεια από τη Θάλασσα, Θαλάσσια Επιτήρηση, Γαλάζια Βιοτεχνολογία. Για την προώθηση των δράσεων σε ό,τι αφορά στην Κρήτη, η Περιφέρεια Κρήτης, συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που αποτελεί επίσης εταίρο από την Ελλάδα. Στη διήμερη συνάντηση, που θα συνεχιστεί στο ΕΛΚΕΘΕ στις Γούρνες, συμμετέχουν ακόμα από την Περιφέρεια Κρήτης η Α. Καρούσου, Λ. Ανεζάκη, Σ. Γιαλαμά.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση