Συνάντηση Εργασίας στη Περιφέρεια Κρήτης για την Δια Βίου Μάθηση

Συνάντηση Εργασίας στη Περιφέρεια Κρήτης για την Δια Βίου Μάθηση

Συνάντηση εργασίας υπό τον συντονισμό της  Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς  Έφης Κουτεντάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και του ΚΔΒΜ 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ «ΠΛΟΗΓΟΣ» για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ».

Στη συνάντηση συμμετείχαν,  ο Ζαχαρίας Δοξαστάκης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Διοικητικής Οργάνωσης και Προγραμματικών Συνεργασιών Φορέων, ο Νίκος Παπαδάκης και Μαρία Δρακάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Χάρης Ροδιτάκης πρόεδρος και Γιώργος Ζερβός διευθυντής του ΚΔΒΜ 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ «ΠΛΟΗΓΟΣ», η Γεωργία Γκόνου και Αντώνης Χατζηδιαμαντής από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., ο Κωστής Φλουρής Προϊστάμενος Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης και η Χρύσα Δασκαλάκη Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι να εδραιώσει τη συνεργασία μεταξύ των παραπάνω φορέων για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πεδίων διά βίου μάθησης, ύστερα από αξιοποίηση των παραδοτέων του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες, προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση, εστιαζόμενες στα πεδία της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής.  Στη σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν οι τρόποι υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα:

  • η ανάλυση του διεθνούς πλαισίου και η ανάδειξη καλών πρακτικών στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης,
  • η ανάδειξη της εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής και εν γένει της δια βίου μάθησης, ως στρατηγική προτεραιότητα από τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού,
  • η αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κρήτη (φορείς – προγράμματα – δράσεις – πρωτοβουλίες),
  • η εκπόνηση «Στρατηγικού Σχεδίου Διά Βίου Μάθησης για την Περιφέρεια Κρήτης», με ενσωματωμένη μεθοδολογία και εργαλεία παρακολούθησης της εφαρμογής των επιμέρους δράσεων
  • η εκπόνηση οδικού χάρτη για την εφαρμογή της στρατηγικής στη χωροεδαφική ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς  Έφη Κουτεντάκη,  δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης: «προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης είναι να αναδείξει τη Δια Βίου Μάθηση ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες αναπτυξιακής πολιτικής και ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της ευρύτερης στρατηγικής της για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather