Συνάντηση για θέματα νομιμότητας πολιτών τρίτων χωρών από την Αποκεντρωμένη διοίκηση

Συνάντηση για θέματα νομιμότητας πολιτών τρίτων χωρών από την Αποκεντρωμένη διοίκηση

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης/Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, διοργάνωσε ημερίδα – τεχνική σύσκεψη για υπηρεσιακά στελέχη δημόσιων φορέων που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου – Τμήμα Αλλοδαπών, την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας  Ηρακλείου – Τμήμα Αλλοδαπών, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης – Γραφείο Ηρακλείου.

Στόχος ήταν η έγκυρη ενημέρωση, η ανταλλαγή εμπειριών για θέματα τα οποία παρουσιάζονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τη διοίκηση και δημόσιους φορείς, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ως πρόκληση τη μετανάστευση και να επιτελέσουν ένα σημαντικό έργο.

Ειδικότερα, στην ημερίδα έγινε εκτενής αναφορά, τεχνική ενημέρωση και παρουσίαση ζητημάτων σχετικά με:

  • Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν θέματα νόμιμης εισόδου και διαμονής στη χώρα μας πολιτών τρίτων χωρών και εφαρμόζουν τον Κώδικα Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014),
  • Θέματα εφαρμογής της διαδικασίας Ασύλου και διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4636/2019,
  • Δράσεις του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στην Ελλάδα και το εκτενές δίκτυο υπηρεσιών για μετανάστες και πρόσφυγες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν στελέχη των ΚΕΠ και των Δήμων όλης της Κρήτης καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των ΔΟΥ και ΕΦΚΑ Κρήτης και εκπαιδευτικοί από την Α’βαθμια και Β’βαθμια. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών ακολούθησε συζήτηση και επίλυση θεμάτων που καθημερινά απασχολούν κυρίως τους Δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο συνδιαλλαγής τους με πολίτες τρίτων χωρών.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather