Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Interreg Europe για τη μείωση του άνθρακα

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Interreg Europe για τη μείωση του άνθρακα

Με την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, έπειτα από 2 χρόνια επιτυχημένης υλοποίησης, οι εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου REBUS διοργάνωσαν στη Φλωρεντία της Ιταλίας διεθνή συνάντηση με όλα τα ενεργειακά έργα του Προγράμματος Interreg Europe.

Σκοπός της συνάντησης η ανταλλαγή απόψεων για την πορεία μετάβασης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε μια κοινωνία χαμηλού άνθρακα και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.

Συνολικά παρουσιάστηκαν 14 Ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, προσεγγίζοντας την ενεργειακή μετάβαση από διαφορετικές οπτικές. Οι εκπρόσωποι των έργων ανέλυσαν τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην προσπάθεια σχεδιασμού μέτρων και ανάπτυξης προτάσεων και πολιτικών για την αποδοτικότερη κατανομή και καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων προκειμένου να επιτευχθούν οι Ευρωπαϊκοί ενεργειακοί στόχοι. Περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες, εκπροσωπώντας πάνω από 250 εταίρους συζήτησαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ενεργειακής μετάβασης σε τρεις βασικούς τομείς: βελτίωση του τρόπου διακυβέρνησης και προσέγγισης του θέματος της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των χρηστών και της ικανότητας των δημοσίων φορέων για διαχείριση των ενεργειακών θεμάτων, και αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της συμμετοχής των ΑΠΕ και των έξυπνων δικτύων.

Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, η διεθνής συνάντηση είχε σαν στόχο τον προσδιορισμό και την προτεραιοποίηση των δράσεων για τη διαμόρφωση ενός οδηγού ενεργειακής μετάβασης που θα υποστηρίζει αποτελεσματικά τη λήψη αποφάσεων και θα μεγιστοποιεί τα οφέλη σε περιφερειακό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση ως εταίρος των Ευρωπαϊκών έργων REBUS και CLEAN και εκπροσωπήθηκε από τη Μαρία Αποστολάκη, συντονίστρια των έργων για την Περιφέρεια Κρήτης, την Κατερίνα Βαβαδάκη, στέλεχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και το Γιάννη Ηλιάδη, μέλος της Ομάδας έργου του REBUS.

Της διεθνούς συνάντησης προηγήθηκε η 6η προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του έργου REBUS, κατά την οποία αναλύθηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την επιτυχή υλοποίηση του.

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση