Στις 26/2 ο απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Κρήτης

Στις 26/2 ο απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Κρήτης

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι:

«Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2018».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather