Σημαντική η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του ποταμού Ταυρωνίτη

Σημαντική η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του ποταμού Ταυρωνίτη

Τη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Νίκος Καλογερής, όπου μετείχε σε σύσκεψη με τον Γενικό Διευθυντή, κ. Αντώνιο Κοτσώνη, και τη Διευθύντρια Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, κα Γεωργία Καστραντά.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν το μεγάλο έργο αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού και τα βήματα που θα ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών, μετά και την αξιολόγηση των παραδοτέων του σχετικού ερευνητικού έργου που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Κοινός στόχος είναι, η όσο το δυνατόν ταχύτερη συμπλήρωση ενός πλήρους φακέλου μελετών και αδειοδοτήσεων, που θα οδηγήσει στην χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 03/10/2019, το έργο με τίτλο: «Έργα αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης» χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό, με αντικείμενο την άρδευση γεωργικών εκτάσεων μεγάλης απόδοσης, όπως η υψηλή ζώνη Πλατανιά και περιοχές της Δυτικής Κισάμου Χανίων, εξοικονομώντας νερό για άλλες χρήσεις, όπως η ύδρευση οικισμών και τουριστικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, το έργο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιπλημμυρική προστασία των εκτάσεων της λεκάνης απορροής του Ταυρωνίτη ποταμού, ενώ αναμένεται να προστατεύσει τους υπόγειους υδροφορείς και να αντιμετωπίσει φαινόμενα υφαλμύρινσης, λόγω της επικείμενης μείωσης – ή και εξάλειψης κατά τόπους – των απαιτούμενων αντλήσεων.

Στην σύσκεψη μετείχαν επίσης η  Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών  Κρήτης, κα Ελένη Δοξάκη, και ο Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Νεκτάριος Κουμάκης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather