Σημαντικές αποφάσεις για την τιμολόγηση του νερού, έλαβε το Δ.Σ. του ΟΑΚ

Σημαντικές αποφάσεις για την τιμολόγηση του νερού, έλαβε το Δ.Σ. του ΟΑΚ

Στο πλαίσιο της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού την Πέμπτη 07-02-2019, ελήφθησαν  με ομοφωνία μεταξύ άλλων οι ακόλουθες αποφάσεις για προώθηση των μεγάλων υποδομών και έργων που επιβλέπει και διαχειρίζεται ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.

  1. Για πρώτη φορά από την ανάληψη της διαχείρισης των έργων  που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., εκπονήθηκε και εγκρίθηκε  κανονισμός άρδευσης ο οποίος  καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες διανομής αρδευτικού νερού με τους καταναλωτές χρήστες του.
  2. Ξεκίνησε η διαδικασία για την έγκριση της κοστολόγησης και των τιμολογίων του αρδευτικού νερού και νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχει ο Οργανισμός. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τις διαδικασίες διαβούλευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. με τους φορείς –μεγάλους πελάτες (ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, ΤΟΕΒ) ενώ παράλληλα αποφασίστηκε με βασικό στόχο την εκλογίκευση των χρεώσεων  και με βάση τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Υδάτων, ότι:

Α. Η τιμολόγηση του νερού θα γίνεται ανά χρήση και σε δύο γεωγραφικές περιοχές (Δυτική – Ανατολική Κρήτη)

Β. Η τιμολόγηση θα βασιστεί στον διαχωρισμού νερού για ύδρευση, άρδευση και βιομηχανία (και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες)

Γ. Θα υπάρξει διαχωρισμός νερού που δίνεται για γεωργική χρήση και για λοιπές, με κύριο στόχο να εξαλειφθούν κάποιες υψηλές χρεώσεις σε αγρότες.

Ε. Οι λογαριασμοί οι οποίοι θα έχουν καθυστέρηση στην εξόφληση θα υπόκεινται σε τόκους, όπως ορίζεται από τον νόμο

  1. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. με στόχο την διασφάλιση των διαδικασιών και την ποιότητα λειτουργίας του Φράγματος Βαλσαμιώτη προχωράει σε σειρά ενεργειών.
  2. Με στόχο την ταχύτερη –κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου Κόμβου Μουρνιών, και αφού έλαβε τις γραπτές διαβεβαιώσεις του αναδόχου ότι τάχιστα θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες επί της οδού Ζυμβρακάκηδων αποφάσισε όπως για το συμφέρον του έργου να δεχτεί την ένσταση του αναδόχου περί μη έκπτωσής του.
  3. Με στόχο την κατασκευή του Διυλιστηρίου στο Ρέθυμνο, όπου θα αξιοποιηθεί το νερό του Φράγματος Ποταμών ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. προχωρά στην ολοκλήρωση εξαγοράς του οικοπέδου όπου θα υλοποιηθεί το έργο.

 

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Φώτη Καζάση μέχρι χθες οι ποσότητες νερού που είχαν εισρεύσει στο Φράγμα Αποσελέμη προσέγγιζαν τα 14 εκ. κυβικά, με ομαλή εισροή υδάτων  και με μέγιστο 50.000κμ ανά ώρα , δεδομένο που απέδειξε και την ασφαλή λειτουργία του έργου καταστροφής ενέργειας και των συνοδών τεχνικών έργων αυτού.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather